Αποκομίζοντας αξία από… by Ben Linders et al. [PDF/iPad/Kindle]
Αποκομίζοντας αξία από τα Agile Retrospectives
Αποκομίζοντας αξία από τα Agile Retrospectives
$1.99
Minimum
$4.99
Suggested
Αποκομίζοντας αξία από τα Agile Retrospectives

This book is 25% complete

Last updated on 2017-06-03

About the Book

Σας παρουσιάζουμε: ένα καινούργιο βιβλίο για agile με πολλές ασκήσεις για τη διεξαγωγή  retrospectives, υποστηριζόμενο από το “γιατί” και το “πώς” των retrospectives, την επιχειρηματική αξία και τα οφέλη που αυτά φέρνουν, και συμβουλές γύρω από την παρουσίαση και τη βελτίωση των retrospectives.

Αυτό το βιβλίο απευθύνεται σε agile coaches, scrum masters, project managers, product managers και συντονιστές που έχουν κάποια εμπειρία με retrospectives.

Με αυτό το βιβλίο προσφέρουμε μισό έτος εργασίας μας στην κοινότητα για να βοηθήσουμε ομάδες σε όλον τον κόσμο να γίνουν καλύτεροι στο να κάνουν retrospectives. Η προτεινόμενη τιμή είναι 9,99 δολάρια (συν ΦΠΑ). Αυτή πιστεύουμε πως είναι η πραγματική αξία του βιβλίου. Αφήνουμε στη διακριτική ευχέρεια των αναγνωστών να αποφασίσουν τί ποσό θέλουν να πληρώσουν για το βιβλίο.

Θέλετε να ενημερώνεστε για retrospectives και για μελλοντικές εκδόσεις του βιβλίου μας; Βρείτε μας στο eepurl.com/Mem7H.

This book is a translation into Greek of Getting Value out of Agile Retrospectives which was originally written in English.

Bundles that include this book

Waardevolle Agile Retrospectives
Tirer profit des rétrospectives agiles
Ottieni il meglio dalle tue Retrospettive Agili
Извлекаем пользу из Agile-ретроспектив
Obteniendo valor de las Retrospectivas ágiles
11 Books
$83.89
Regular Price
$24.99
Bundle Price

About the Authors

Ben Linders
Ben Linders

Ben Linders is an Independent Consultant in Agile, Lean, Quality and Continuous Improvement, based in The Netherlands. Author of Getting Value out of Agile RetrospectivesWaardevolle Agile RetrospectivesWhat Drives Quality and Continuous Improvement.

As an adviser, coach and trainer he helps organizations by deploying effective software development and management practices. He focuses on continuous improvement, collaboration and communication, and professional development, to deliver business value to customers.

Ben is an active member of networks on Agile, Lean and Quality, and a frequent speaker and writer. He shares his experience in a bilingual blog (Dutch and English), as an editor for Culture and Methods at InfoQ and as an expert in communities like ComputableQuoraDZone, and TechTarget. Follow him on twitter: @BenLinders.

In need of advice, consultancy, training? Have a question? Contact me!  info@benlinders.com

Luis Gonçalves
Luis Gonçalves

My name is Luis Goncalves and I am an Organizational Transformation Coach. I train and assist companies with Agile RetrospectiveScrum, and Scrum Master training. 

 

For more information on this topic, you can find different ideas on the list Agile Retrospectives Ideas or, for distributed teams, by clicking on Tools for Distributed Agile Retrospectives.  

 

For more information, you can visit my website to read my other blogs about Agile RetrospectivesScrumScrum Master, and general Agile topics.  

 

If you are interested in an online training, I am currently developing several online trainings that can be found: Scrum Master Training

Myrto Kamenopoulou
Myrto Kamenopoulou

With hands on experience in software development and traditional product management, proudly shifted to agile methodologies and practices. Always eager to learn and passionate about continuous improvement. If Agile is not present, then I will find the way to create the proper environment to foster it. My ultimate goal is to get the agility out of everyone, to grow agile teams, to help organizations towards their flexible cultural change.

About the Contributors

The Leanpub Unconditional, No Risk, 100% Happiness Guarantee

Within 45 days of purchase you can get a 100% refund on any Leanpub purchase, in two clicks.
See full terms

Write and Publish on Leanpub

Authors and publishers use Leanpub to publish amazing in-progress and completed ebooks, just like this one. You can use Leanpub to write, publish and sell your book as well! Leanpub is a powerful platform for serious authors, combining a simple, elegant writing and publishing workflow with a store focused on selling in-progress ebooks. Leanpub is a magical typewriter for authors: just write in plain text, and to publish your ebook, just click a button. It really is that easy.

Learn more about writing on Leanpub