Lean Publishing (ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਸਕਰਣ)
Free!
With Membership
$7.99
Minimum paid price

Lean Publishing (ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਸਕਰਣ)

About the Book

ਇਹ ਕਿਤਾਬ Leanpub ਦੇ ਫ਼ਲਸਫੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੀਨ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਕੇਵਲ 100 ਸਫ਼ਿਆਂ ਅਤੇ 20,000 ਸ਼ਬਦਾਂ (ਲਗਭਗ ਨਾਵਲ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ) ਦੀ ਛੋਟੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੋਚ-ਵਿੱਚਾਰ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ 200 ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮਨੋਰੰਜਕ ਹੁੰਦੀ।

ਤਾਂ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ?

ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਲੀਨ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪਰੀਚੇ ਅਤੇ ਗਾਈਡ।

ਲੀਨ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਇੱਕ ਅਧੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਸੰਦਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਸਹੀ ਕਿਤਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।

ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲੀਨ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਲੀਨ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਲੂਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਅਤੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਲੀਨ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਹਰ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਆਇ https://leanpub.com/manifesto 'ਤੇ ਲੀਨ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਮੈਨਿਫੈਸਟੋ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ।

ਦੂਜਾ ਅਧਿਆਇ, ਮੂਲ, ਲੀਨ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਮੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਸਿਰੀਅਲ ਫਿਕਸ਼ਨ, ਫੈਨ ਫਿਕਸ਼ਨ, ਬੀਟਾ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਬਲੌਗ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਸਬ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਤੀਜਾ ਅਧਿਆਇ, ਅਭਿਆਸ, ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਲੀਨ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਅਭਿਆਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਲੀਨਪਬ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ...

 • Share this book

 • Categories

  • Management
  • Culture
  • Agile
  • Lean
  • Writing and Publishing
 • Feedback

  Email the Author(s)

This book is a translation into ਪੰਜਾਬੀ of Lean Publishing which was originally written in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ.

About the Author

Peter Armstrong
Peter Armstrong

Peter Armstrong is the founder and CEO of Leanpub. He has over two decades of experience in software, including eight years as a developer at Silicon Valley startups. He founded Ruboss in 2008, and launched Leanpub in 2010.

Peter coined the term Lean Publishing. Lean Publishing is the act of publishing an in-progress book using lightweight tools and many iterations to get reader feedback, pivot until you have the right book and build traction once you do.

Peter is the creator of Markua, the Markdown dialect used on Leanpub. He is the author of a number of books, including Lean Publishing, Aphantasia and Programming for Kids. He has a BSc in Computer Science and Psychology from the University of Victoria, and he and his wife live in Victoria, BC.

Table of Contents

  • ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ
  • ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ
   • Lean ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ…
   • …ਹਲਕੇ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ…
   • …ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਹਰਾਵਾਂ…
   • …ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ…
   • …ਪਿਵਟ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ…
   • …ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ…
  • ਮੂਲ
   • ਚਾਰਲਜ਼ ਡਿਕਨਜ਼, ਦ ਪਿਕਵਿੱਕ ਪੇਪਰਜ਼ ਅਤੇ ਸਰੀਅਲ ਫਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਉਭਾਰ
   • ਵਿਲਕੀ ਕਾਲਿੰਸ, ਮੈਰੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਬ੍ਰੈਡਨ ਅਤੇ 1860 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਾ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਉਭਾਰ
   • 1800 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾਵਾਹਿਕ ਕਹਾਣੀ
   • Master of the Universe ਅਤੇ Fifty Shades of Grey: ਧਾਰਾਵਾਹਿਕ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਕਹਾਣੀ
   • ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਨਾਉਣ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ
   • ਬਲੌਗ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੱਕ
   • Flexible Rails
  • ਅਭਿਆਸ
   • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖੇਡ ਮਿਸਾਲ
   • Leanpub: Lean Publishing as a Service
  • ਪਰਿਸ਼ਿਸ਼ਟ
   • ਅਸਲ ਕਲਾਕਾਰ ਨਲ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ
   • ਧੰਨਵਾਦ
   • ਹਵਾਲੇ

Causes Supported

Watsi

https://watsi.org

Watsi is a global crowdfunding platform for healthcare that enables anyone to donate as little as $5 to directly fund life-changing medical care for people in need. 100% of every donation funds medical care and we are dedicated to complete transparency.

Watsi (watsi.org) is the first global crowdfunding platform for healthcare, enabling anyone to directly fund low-cost, high-impact medical care for people in need. 100% of every donation on Watsi’s platform directly funds medical care for patients, the organization does not take a cut for its operations. Since launching in August of 2012, Watsi has funded medical care for more than 700 people in 16 countries.

The Leanpub 60 Day 100% Happiness Guarantee

Within 60 days of purchase you can get a 100% refund on any Leanpub purchase, in two clicks.

See full terms

80% Royalties. Earn $16 on a $20 book.

We pay 80% royalties. That's not a typo: you earn $16 on a $20 sale. If we sell 5000 non-refunded copies of your book or course for $20, you'll earn $80,000.

(Yes, some authors have already earned much more than that on Leanpub.)

In fact, authors have earnedover $13 millionwriting, publishing and selling on Leanpub.

Learn more about writing on Leanpub

Free Updates. DRM Free.

If you buy a Leanpub book, you get free updates for as long as the author updates the book! Many authors use Leanpub to publish their books in-progress, while they are writing them. All readers get free updates, regardless of when they bought the book or how much they paid (including free).

Most Leanpub books are available in PDF (for computers) and EPUB (for phones, tablets and Kindle). The formats that a book includes are shown at the top right corner of this page.

Finally, Leanpub books don't have any DRM copy-protection nonsense, so you can easily read them on any supported device.

Learn more about Leanpub's ebook formats and where to read them

Write and Publish on Leanpub

You can use Leanpub to easily write, publish and sell in-progress and completed ebooks and online courses!

Leanpub is a powerful platform for serious authors, combining a simple, elegant writing and publishing workflow with a store focused on selling in-progress ebooks.

Leanpub is a magical typewriter for authors: just write in plain text, and to publish your ebook, just click a button. (Or, if you are producing your ebook your own way, you can even upload your own PDF and/or EPUB files and then publish with one click!) It really is that easy.

Learn more about writing on Leanpub