Πολύπλοκα Συστήματα και Χάος
$20.00
Minimum price
$20.00
Suggested price

Πολύπλοκα Συστήματα και Χάος

Κοινωνιο-ψυχολογικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις

About the Book

Όπου το αναπάντεχο είναι ο κανόνας…

Όπως επισημαίνει εύστοχα ο John Polkinghorne, “από τη στιγμή που δύο κβαντικές οντότητες, όπως δύο πρωτόνια, αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, περιέρχονται σε μια κατάσταση όπου η δράση σε μια από αυτές τις οντότητες θα παράγει ένα ακαριαίο αποτέλεσμα στην άλλη, ανεξάρτητα του πόσο έχουν απομακρυνθεί χωρικά μετά την αλληλεπίδρασή τους”. Κάθε φορά βλέπουμε και βιώνουμε μόνο αυτό που οι ερμηνευτικοί μας φακοί μας επιτρέπουνε να δούμε. Η θεωρία των πολύπλοκων προσαρμοστικών συστημάτων μας προσφέρει τα μέσα για να αντιληφθούμε μια πραγματικότητα όπου η μάθηση είναι δυνατή και επιθυμητή όχι μόνο σε ατομικό αλλά και σε συλλογικό επίπεδο. Σε αυτή τη θεώρηση, η μάθηση αποτελεί αναδυόμενη ιδιότητα του συλλογικού όλου, προϊόν της συνέργειας των μερών και αντιληπτή μόνο σε αυτό το επίπεδο παρατήρησης του ενιαίου συστήματος. Ένας συμμετοχικός οργανισμός μάθησης μπορεί και αντιμετωπίζει αποτελεσματικότερα τα προβλήματα, τις δυσκολίες και τις προκλήσεις μια δικτυακά και τεχνολογικά διαμεσολαβούμενης κοινωνικής ζωής και πραγματικότητας η οποία  εμφανίζει υψηλό βαθμό συμπλοκότητας. Ένας οργανισμός μάθησης είναι πιο ανθεκτικός και προσαρμοστικός στις αλλαγές και στην αποσταθεροποίηση, σε σχέση με ένα σύνολο απομονωμένων ανθρώπων. Συλλογικά μπορούμε, υπό προϋποθέσεις, να είμαστε περισσότερο αποτελεσματικοί από ότι ατομικά.

Έκδοση: Εργαστήριο Δυνητικής Πραγματικότητας, Πάντειο Πανεπιστήμιο.

ISBN (print): 978-960-7943-14-9

ISBN (eBook): 978-960-7943-18-7

(Μια βελτιωμένη έκδοση αυτού του βιβλίου διατίθεται σε έντυπη μορφή από τις εκδόσεις Γρηγόρη).

About the Author

Α. Μπράιλας
Α. Μπράιλας

Ο Αλέξης Μπράιλας είναι Εκπαιδευτικός και Ψυχολόγος (PhD). Εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο υποτροφίας σπουδών από το ίδρυμα κρατικών υποτροφιών (ΙΚΥ) στην ειδίκευση των παιδαγωγικών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ψυχολογία του κυβερνοχώρου, στην παιδαγωγική των πολύπλοκων συστημάτων, στη διεργασία της ομάδας σε εκπαιδευτικό πλαίσιο και στη μεθοδολογία έρευνας στο διαδίκτυο.

Table of Contents

Πρόλογος

Εισαγωγή στην Πολυπλοκότητα

Από το Άτομο στο Σύστημα

Αξιολόγηση & Πολύπλοκα Συστήματα

Διεργασία και Χρόνος

Πολυπλοκότητα και Οργάνωση

Κοινότητες Μάθησης

Κοινωνικά Δίκτυα

Διεργασία Ομάδας

Αντί Επιλόγου

Παράρτημα

Γλωσσάρι

Βιβλιογραφία

The Leanpub 60-day 100% Happiness Guarantee

Within 60 days of purchase you can get a 100% refund on any Leanpub purchase, in two clicks.

See full terms

80% Royalties. Earn $16 on a $20 book.

We pay 80% royalties. That's not a typo: you earn $16 on a $20 sale. If we sell 5000 non-refunded copies of your book or course for $20, you'll earn $80,000.

(Yes, some authors have already earned much more than that on Leanpub.)

In fact, authors have earnedover $12 millionwriting, publishing and selling on Leanpub.

Learn more about writing on Leanpub

Free Updates. DRM Free.

If you buy a Leanpub book, you get free updates for as long as the author updates the book! Many authors use Leanpub to publish their books in-progress, while they are writing them. All readers get free updates, regardless of when they bought the book or how much they paid (including free).

Most Leanpub books are available in PDF (for computers) and EPUB (for phones, tablets and Kindle). The formats that a book includes are shown at the top right corner of this page.

Finally, Leanpub books don't have any DRM copy-protection nonsense, so you can easily read them on any supported device.

Learn more about Leanpub's ebook formats and where to read them

Write and Publish on Leanpub

You can use Leanpub to easily write, publish and sell in-progress and completed ebooks and online courses!

Leanpub is a powerful platform for serious authors, combining a simple, elegant writing and publishing workflow with a store focused on selling in-progress ebooks.

Leanpub is a magical typewriter for authors: just write in plain text, and to publish your ebook, just click a button. (Or, if you are producing your ebook your own way, you can even upload your own PDF and/or EPUB files and then publish with one click!) It really is that easy.

Learn more about writing on Leanpub