Πολύπλοκα Συστήματα και… by Α. Μπράιλας [Leanpub PDF/iPad/Kindle]
Πολύπλοκα Συστήματα και Χάος
Πολύπλοκα Συστήματα και Χάος
$20.00
Minimum
$20.00
Suggested
Πολύπλοκα Συστήματα και Χάος

Last updated on 2016-05-10

About the Book

Όπου το αναπάντεχο είναι ο κανόνας…

Όπως επισημαίνει εύστοχα ο John Polkinghorne, “από τη στιγμή που δύο κβαντικές οντότητες, όπως δύο πρωτόνια, αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, περιέρχονται σε μια κατάσταση όπου η δράση σε μια από αυτές τις οντότητες θα παράγει ένα ακαριαίο αποτέλεσμα στην άλλη, ανεξάρτητα του πόσο έχουν απομακρυνθεί χωρικά μετά την αλληλεπίδρασή τους”. Κάθε φορά βλέπουμε και βιώνουμε μόνο αυτό που οι ερμηνευτικοί μας φακοί μας επιτρέπουνε να δούμε. Η θεωρία των πολύπλοκων προσαρμοστικών συστημάτων μας προσφέρει τα μέσα για να αντιληφθούμε μια πραγματικότητα όπου η μάθηση είναι δυνατή και επιθυμητή όχι μόνο σε ατομικό αλλά και σε συλλογικό επίπεδο. Σε αυτή τη θεώρηση, η μάθηση αποτελεί αναδυόμενη ιδιότητα του συλλογικού όλου, προϊόν της συνέργειας των μερών και αντιληπτή μόνο σε αυτό το επίπεδο παρατήρησης του ενιαίου συστήματος. Ένας συμμετοχικός οργανισμός μάθησης μπορεί και αντιμετωπίζει αποτελεσματικότερα τα προβλήματα, τις δυσκολίες και τις προκλήσεις μια δικτυακά και τεχνολογικά διαμεσολαβούμενης κοινωνικής ζωής και πραγματικότητας η οποία  εμφανίζει υψηλό βαθμό συμπλοκότητας. Ένας οργανισμός μάθησης είναι πιο ανθεκτικός και προσαρμοστικός στις αλλαγές και στην αποσταθεροποίηση, σε σχέση με ένα σύνολο απομονωμένων ανθρώπων. Συλλογικά μπορούμε, υπό προϋποθέσεις, να είμαστε περισσότερο αποτελεσματικοί από ότι ατομικά.

Έκδοση: Εργαστήριο Δυνητικής Πραγματικότητας, Πάντειο Πανεπιστήμιο.

ISBN (print): 978-960-7943-14-9

ISBN (eBook): 978-960-7943-18-7

(Μια βελτιωμένη έκδοση αυτού του βιβλίου διατίθεται σε έντυπη μορφή από τις εκδόσεις Γρηγόρη).

About the Author

Α. Μπράιλας
Α. Μπράιλας

Ο Αλέξης Μπράιλας είναι Εκπαιδευτικός και Ψυχολόγος (PhD). Εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο υποτροφίας σπουδών από το ίδρυμα κρατικών υποτροφιών (ΙΚΥ) στην ειδίκευση των παιδαγωγικών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ψυχολογία του κυβερνοχώρου, στην παιδαγωγική των πολύπλοκων συστημάτων, στη διεργασία της ομάδας σε εκπαιδευτικό πλαίσιο και στη μεθοδολογία έρευνας στο διαδίκτυο.

The Leanpub 45-day 100% Happiness Guarantee

Within 45 days of purchase you can get a 100% refund on any Leanpub purchase, in two clicks.

See full terms...

Write and Publish on Leanpub

Authors and publishers use Leanpub to publish amazing in-progress and completed ebooks, just like this one. You can use Leanpub to write, publish and sell your book as well! Leanpub is a powerful platform for serious authors, combining a simple, elegant writing and publishing workflow with a store focused on selling in-progress ebooks. Leanpub is a magical typewriter for authors: just write in plain text, and to publish your ebook, just click a button. It really is that easy.

Learn more about writing on Leanpub