Ο… by Konstantinos Chorianopoulos [PDF/iPad/Kindle]
Ο Προγραμματισμός της Διάδρασης
Ο Προγραμματισμός της Διάδρασης (Βιβλίο)
$9.00
Minimum
$10.00
Suggested
Ο Προγραμματισμός της Διάδρασης

Last updated on 2017-02-12

About the Book

Το βιβλίο ο Προγραμματισμός της Διάδρασης προσφέρει τις βασικές γνώσεις που απαιτούνται για την κατασκευή διαδραστικών πρωτοτύπων και εφαρμογών για ένα αλληλένδετο οικοσύστημα συσκευών χρήστη, από τον επιτραπέζιο, στον κινητό, και διάχυτο υπολογισμό. Ο προγραμματισμός της διάδρασης είναι μια χρήσιμη δεξιότητα που δεν έχει ακόμη αναγνωριστεί τόσο όσο οι συγγενείς περιοχές της κατανόησης των αναγκών και της αξιολόγησης με χρήστες. Τα περισσότερα βιβλία και εκπαιδευτικά προγράμματα δίνουν έμφαση στα δύο τελευταία, ενώ όσα δίνουν έμφαση στον προγραμματισμό και στην κατασκευή διαδραστικών συστημάτων το κάνουν με μεγάλη έμφαση στον υπολογιστή και στην τεχνολογία. Ακόμη, η τρέχουσα βιβλιογραφία της διάδρασης κάνει διάκριση ανάμεσα στον επιτραπέζιο, τον κινητό, και τον διάχυτο υπολογισμό, αν και υπάρχουν πολλά θέματα που είναι οριζόντια ενώ και οι ίδιες οι τελικές συσκευές χρήστη λειτουργούν όλο και πιο συχνά συμπληρωματικά σε οικοσύστημα παρά ανεξάρτητα. 

About the Author

Konstantinos Chorianopoulos
Konstantinos Chorianopoulos

Ο Κωνσταντίνος Χωριανόπουλος είναι Επίκουρος Καθηγητής (Τεχνολογίες Λογισμικού) στο τμήμα Πληροφορικής, στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Εχει πτυχίο της σχολής Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ από το Πολυτεχνείο Κρήτης, και κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στο Μάρκετινγκ και στην Επικοινωνία, και διδακτορικό στην Σχεδίασης της Διάδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Από το 1997 έχει εργαστεί ως ερευνητής σε πέντε πανεπιστημιακά εργαστήρια (σε Ελλάδα, Αγγλία, Γερμανία, Νορβηγία), τα οποία ειδικεύονται στις περιοχές των πολυμέσων, του ηλεκτρονικού εμπορίου, των έξυπνων συστημάτων, της  διαδραστικής σχεδίασης, και του λογισμικού. Εχει συμμετάσχει σε πολλά ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα στην περιοχή της διάδρασης ανθρώπου-υπολογιστή για εφαρμογές πληροφόρησης, επικοινωνίας και ψυχαγωγίας, μέσω της αμφίδρομης τηλεόρασης, των κινητών τηλεφώνων και των διάχυτων υπολογιστικών συστημάτων. Είναι ο βασικός συγγραφέας περισσότερων από πενήντα δημοσιεύσεων με κριτές σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια και έχει δώσει ομιλίες (συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις) διεθνώς, σε όλο το φάσμα της έρευνας (σχεδίαση, αξιολόγηση, υλοποίηση, διοίκηση) στην περιοχή της πληροφορικής. Είναι αντιπρόεδρος της ομάδας εργασίας για την αμφίδρομη τηλεόραση στον οργανισμό IFIP, μέλος της συντονιστικής επιτροπής του συνεδρίου ACM TVX, και μέλος στην συντακτική επιτροπή των περιοδικών ACM Computers in Entertainment, Elsevier Entertainment Computing, και στο Journal of Virtual Reality and Broadcasting, και έχει υπηρετήσει ως τακτικός κριτής σε περισσότερα από εκατό σχετικά συνέδρια και περιοδικά.

The Leanpub Unconditional, No Risk, 100% Happiness Guarantee

Within 45 days of purchase you can get a 100% refund on any Leanpub purchase, in two clicks.
See full terms

Write and Publish on Leanpub

Authors and publishers use Leanpub to publish amazing in-progress and completed ebooks, just like this one. You can use Leanpub to write, publish and sell your book as well! Leanpub is a powerful platform for serious authors, combining a simple, elegant writing and publishing workflow with a store focused on selling in-progress ebooks. Leanpub is a magical typewriter for authors: just write in plain text, and to publish your ebook, just click a button. It really is that easy.

Learn more about writing on Leanpub