Ο Προγραμματισμός της Διάδρασης
Ο Προγραμματισμός της Διάδρασης (Βιβλίο)
$9.00
Minimum price
$10.00
Suggested price
Ο Προγραμματισμός της Διάδρασης

Last updated on 2018-01-01

About the Book

Το βιβλίο ο Προγραμματισμός της Διάδρασης προσφέρει τις βασικές γνώσεις που απαιτούνται για την κατασκευή διαδραστικών πρωτοτύπων και εφαρμογών για ένα αλληλένδετο οικοσύστημα συσκευών χρήστη, από τον επιτραπέζιο, στον κινητό, και διάχυτο υπολογισμό. Ο προγραμματισμός της διάδρασης είναι μια χρήσιμη δεξιότητα που δεν έχει ακόμη αναγνωριστεί τόσο όσο οι συγγενείς περιοχές της κατανόησης των αναγκών και της αξιολόγησης με χρήστες. Τα περισσότερα βιβλία και εκπαιδευτικά προγράμματα δίνουν έμφαση στα δύο τελευταία, ενώ όσα δίνουν έμφαση στον προγραμματισμό και στην κατασκευή διαδραστικών συστημάτων το κάνουν με μεγάλη έμφαση στον υπολογιστή και στην τεχνολογία. Ακόμη, η τρέχουσα βιβλιογραφία της διάδρασης κάνει διάκριση ανάμεσα στον επιτραπέζιο, τον κινητό, και τον διάχυτο υπολογισμό, αν και υπάρχουν πολλά θέματα που είναι οριζόντια ενώ και οι ίδιες οι τελικές συσκευές χρήστη λειτουργούν όλο και πιο συχνά συμπληρωματικά σε οικοσύστημα παρά ανεξάρτητα. 

About the Author

Konstantinos Chorianopoulos
Konstantinos Chorianopoulos

Ο Κωνσταντίνος Χωριανόπουλος είναι καθηγητής στο τμήμα Πληροφορικής, στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Εχει πτυχίο της σχολής Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ από το Πολυτεχνείο Κρήτης, και κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στο Μάρκετινγκ και στην Επικοινωνία, και διδακτορικό στην Σχεδίαση της Διάδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι ο βασικός συγγραφέας περισσότερων από πενήντα δημοσιεύσεων με κριτές σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια και έχει δώσει ομιλίες (συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις) διεθνώς, σε όλο το φάσμα της έρευνας (σχεδίαση, αξιολόγηση, υλοποίηση, διοίκηση) στην περιοχή της πληροφορικής. 

Table of Contents

 • Εισαγωγή
 • Ορισμός
  • Ο ρόλος του προγραμματισμού της διάδρασης
  • Ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο της διάδρασης
  • Ψηφιακός αλφαβητισμός, παραγωγικότητα και προσωπική έκφραση
  • Κατασκευή πρωτοτύπου και επανάληψη
  • Η διάδραση ανθρώπου-υπολογιστή σε μεγαλύτερη κλίμακα
  • Ψηφιακή οικονομία
  • Η περίπτωση του Minecraft
  • Η περίπτωση του Xerox Star
 • Μέθοδος
  • Ανθρωποκεντρική σχεδίαση
  • Ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο της ανθρωποκεντρικής σχεδίασης
  • Εντοπισμός των αναγκών
  • Κατασκευή πρωτοτύπου
  • Δοκιμές με χρήστες και επανάληψη
  • Η περίπτωση των Microsoft Windows
  • Η περίπτωση της συσκευής εισόδου ποντίκι
 • Αρχέτυπα
  • Δομικά στοιχεία
  • Ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο
  • Είσοδος, έξοδος, και μοντέλα διάδρασης
  • Σύνθετα στυλ διάδρασης
  • H περίπτωση των καθημερινών πραγμάτων
  • Η περίπτωση του iPod και iTunes
 • Εργαλεία και Τεχνικές
  • Ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο
  • Τεχνολογίες υλικού και λογισμικού διάδρασης σε κλίμακα
  • Εργαλεία και τεχνικές
  • Ιδιοκτησία και συστήματα διάδρασης
  • Η περίπτωση του Arduino
  • Η περίπτωση του Reactable
 • Μοντέλα
  • Ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο της φιλοσοφίας της διάδρασης
  • Ο υπολογιστής ως εργαλείο
  • Ο Υπολογιστής ως μέσο επικοινωνίας
  • Ο υπολογιστής ως εταίρος
  • Η περίπτωση της αισθητικής και της ευχρηστίας
  • Η περίπτωση του Facebook
 • Σύνθεση και Κλίμακα
  • Ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο
  • Πλοήγηση στην πληροφορία
  • Συνεργασία και σχεδίαση
  • Διάδραση σε μεγάλη κλίμακα
  • Η περίπτωση του WWW
  • Η περίπτωση της Wikipedia

The Leanpub 45-day 100% Happiness Guarantee

Within 45 days of purchase you can get a 100% refund on any Leanpub purchase, in two clicks.

See full terms...

Write and Publish on Leanpub

Authors, publishers and universities use Leanpub to publish amazing in-progress and completed books and courses, just like this one. You can use Leanpub to write, publish and sell your book or course as well! Leanpub is a powerful platform for serious authors, combining a simple, elegant writing and publishing workflow with a store focused on selling in-progress ebooks. Leanpub is a magical typewriter for authors: just write in plain text, and to publish your ebook, just click a button. It really is that easy.

Learn more about writing on Leanpub