Ο Προγραμματισμός της Διάδρασης (Βιβλίο)
$9.00
Minimum price
$10.00
Suggested price

Ο Προγραμματισμός της Διάδρασης

Από τον επιτραπέζιο στον κινητό και διάχυτο υπολογισμό

About the Book

Το βιβλίο ο Προγραμματισμός της Διάδρασης προσφέρει τις βασικές γνώσεις που απαιτούνται για την κατασκευή διαδραστικών πρωτοτύπων και εφαρμογών για ένα αλληλένδετο οικοσύστημα συσκευών χρήστη, από τον επιτραπέζιο, στον κινητό, και διάχυτο υπολογισμό. Ο προγραμματισμός της διάδρασης είναι μια χρήσιμη δεξιότητα που δεν έχει ακόμη αναγνωριστεί τόσο όσο οι συγγενείς περιοχές της κατανόησης των αναγκών και της αξιολόγησης με χρήστες. Τα περισσότερα βιβλία και εκπαιδευτικά προγράμματα δίνουν έμφαση στα δύο τελευταία, ενώ όσα δίνουν έμφαση στον προγραμματισμό και στην κατασκευή διαδραστικών συστημάτων το κάνουν με μεγάλη έμφαση στον υπολογιστή και στην τεχνολογία. Ακόμη, η τρέχουσα βιβλιογραφία της διάδρασης κάνει διάκριση ανάμεσα στον επιτραπέζιο, τον κινητό, και τον διάχυτο υπολογισμό, αν και υπάρχουν πολλά θέματα που είναι οριζόντια ενώ και οι ίδιες οι τελικές συσκευές χρήστη λειτουργούν όλο και πιο συχνά συμπληρωματικά σε οικοσύστημα παρά ανεξάρτητα. 

About the Author

Konstantinos Chorianopoulos
Konstantinos Chorianopoulos

Ο Κωνσταντίνος Χωριανόπουλος έχει πολυετή εμπειρία διδασκαλίας και έρευνας σε πολλά πανεπιστήμια σε διαφορετικές χώρες (Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πολυτεχνείο του Ντρόντχαϊμ, Πανεπιστήμιο της Βαϊμάρης, κα). Εχει πτυχίο της σχολής Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ από το Πολυτεχνείο Κρήτης, και κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στο Μάρκετινγκ και στην Επικοινωνία, και διδακτορικό στην Σχεδίαση της Διάδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι ο βασικός συγγραφέας περισσότερων από πενήντα δημοσιεύσεων με κριτές σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια και έχει δώσει ομιλίες (συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις) διεθνώς, σε όλο το φάσμα της μελέτης (σχεδίαση, υλοποίηση, τέχνη, επιστήμη) στην περιοχή της πληροφορικής. 

Table of Contents

 • Πρόλογος
 • Εισαγωγή
 • Ορισμός
  • Ο ρόλος του προγραμματισμού της διάδρασης
  • Ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο
  • Ψηφιακός αλφαβητισμός
  • Κατασκευή πρωτοτύπου και επανάληψη
  • Η διάδραση σε μεγαλύτερη κλίμακα
  • Ψηφιακή οικονομία
  • Η περίπτωση του Minecraft
  • Η περίπτωση του Xerox Star
 • Μέθοδος
  • Ανθρωποκεντρική σχεδίαση
  • Ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο
  • Εντοπισμός των αναγκών
  • Κατασκευή πρωτοτύπου
  • Δοκιμές με χρήστες και επανάληψη
  • Η περίπτωση των καθημερινών πραγμάτων
  • Η περίπτωση των Microsoft Windows
 • Αρχέτυπα
  • Δομικά στοιχεία
  • Ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο
  • Είσοδος, έξοδος, και μοντέλα διάδρασης
  • Σύνθετα στυλ διάδρασης
  • Η περίπτωση του iPod και iTunes
  • Η περίπτωση της συσκευής εισόδου ποντίκι
 • Τεχνικές
  • Ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο
  • Τεχνολογίες διάδρασης
  • Εργαλεία
  • Ιδιοκτησία και συστήματα διάδρασης
  • Η περίπτωση του Arduino
  • Η περίπτωση του Reactable
 • Μοντέλα
  • Ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο
  • Ο υπολογιστής ως εργαλείο
  • Ο Υπολογιστής ως μέσο επικοινωνίας
  • Ο υπολογιστής ως εταίρος
  • Η περίπτωση του Facebook
  • Η περίπτωση της αισθητικής και της ευχρηστίας
 • Σύνθεση
  • Ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο
  • Πλοήγηση στην πληροφορία
  • Συνεργασία και σχεδίαση
  • Διάδραση σε μεγάλη κλίμακα
  • Η περίπτωση του WWW
  • Η περίπτωση της Wikipedia
 • Επίλογος

The Leanpub 45-day 100% Happiness Guarantee

Within 45 days of purchase you can get a 100% refund on any Leanpub purchase, in two clicks.

See full terms

Do Well. Do Good.

Authors have earned$10,799,408writing, publishing and selling on Leanpub, earning 80% royalties while saving up to 25 million pounds of CO2 and up to 46,000 trees.

Learn more about writing on Leanpub

Free Updates. DRM Free.

If you buy a Leanpub book, you get free updates for as long as the author updates the book! Many authors use Leanpub to publish their books in-progress, while they are writing them. All readers get free updates, regardless of when they bought the book or how much they paid (including free).

Most Leanpub books are available in PDF (for computers), EPUB (for phones and tablets) and MOBI (for Kindle). The formats that a book includes are shown at the top right corner of this page.

Finally, Leanpub books don't have any DRM copy-protection nonsense, so you can easily read them on any supported device.

Learn more about Leanpub's ebook formats and where to read them

Write and Publish on Leanpub

You can use Leanpub to easily write, publish and sell in-progress and completed ebooks and online courses!

Leanpub is a powerful platform for serious authors, combining a simple, elegant writing and publishing workflow with a store focused on selling in-progress ebooks.

Leanpub is a magical typewriter for authors: just write in plain text, and to publish your ebook, just click a button. (Or, if you are producing your ebook your own way, you can even upload your own PDF, EPUB and/or MOBI files and then publish with one click!) It really is that easy.

Learn more about writing on Leanpub