Algjebra Lineare

Retired

This book is no longer available for sale.

Algjebra Lineare

About the Book

Ky libër është versioni elektronic i botimit të parë të Algjebrës Lineare [139] botuar në Shqip në 2009. Ishte pikërisht botimi i këtij libri që nisi vazhdën e botimeve të tjera në gjuhën Shqipe si [120]. Këto tekste përbëjnë bazën kryesore të formimit matematik për studentët e shkencave natyrore dhe shumicës së degëve të inxhinjerisë për të vazhduar me tekstet më speciale për studentët e matematikës si [141], [117].

Eshtë një kordinim i metodave llogaritëse dhe atyre teorike për të dhënë tek lexuesi një ide mbi aspektet teorike të algjebrës lineare dhe zbatimeve të saj në fushat e tjera. Rëndësi i është kushtuar pjesës algoritmike për t’u dhënë studentëve një shije të implementimit të disa prej këtyre metodave. Ne kemi qënë mjaft të kursyer në zgjedhjen e temave që u përfshin në këtë tekst për vete faktin se ky libër është shkruar me synimin që do të përdoret vetëm gjatë një semestri.

Unë nuk pretendoj origjinalitetin e asnjë prej rezultateve të këtij libri, po është e pamundur të përmendësh pas çdo rezultati autorin origjinal. Megjithatë, unë nxitoj të marr mbi vete çdo gabim që ky libër mund të ketë, pasi këto janë gabime të miat dhe në asnjë mënyrë të autorëve origjinalë. Të gjitha vërejtjet e korrigjimet janë të mirëpritura e ndoshta do të më ndihmojnë në përgatitjen e një botimi të dytë në të ardhmen.

Këto leksione janë shkruar kryesisht për studentët e vitit të parë e të dytë të universitetit për degët e matematikës, informatikës dhe inxhinierisë. Fillimet e tyre i kanë në vitin 2001-2003 kur unë dhashë disa herë rresht lëndën e algjebrës lineare në University of California-Irvine. Në vitin 2004 u botua i pari version i këtij libri në anglisht, i cili është përdorur si tekst në University of Idaho dhe Oakland University.

Algjebra lineare është një nga degët më klasike dhe më të bukura të matematikës. Bazat e saj janë një gërshetim i metodave dhe problemeve të gjeometrisë analitike dhe algjebrës. Disa interpretime të problemeve të tilla mund të gjendet në [104]. Në një botim të ardhshëm të këtij libri ne synojmë një përqasje më historike të subjektit dhe një gërshetim më të mirë me gjeometrine analitike. 

About the Author

About the Publisher

This book is published on Leanpub by RISAT

Welcome to Risat publications. Research Institute of Science and Technology (RISAT) is a private, non-profit institution governed by its Board of Directors. Its mission is to enhance science and technology in Albania and surrounding countries. RISAT assumes an obligation to advance knowledge through research and scholarship of its members. The Institute's research and scholarship mission takes expression in a variety of forms ranging from basic studies, improving curricula, and active research.

The Leanpub 60 Day 100% Happiness Guarantee

Within 60 days of purchase you can get a 100% refund on any Leanpub purchase, in two clicks.

Now, this is technically risky for us, since you'll have the book or course files either way. But we're so confident in our products and services, and in our authors and readers, that we're happy to offer a full money back guarantee for everything we sell.

You can only find out how good something is by trying it, and because of our 100% money back guarantee there's literally no risk to do so!

So, there's no reason not to click the Add to Cart button, is there?

See full terms...

80% Royalties. Earn $16 on a $20 book.

We pay 80% royalties. That's not a typo: you earn $16 on a $20 sale. If we sell 5000 non-refunded copies of your book or course for $20, you'll earn $80,000.

(Yes, some authors have already earned much more than that on Leanpub.)

In fact, authors have earnedover $13 millionwriting, publishing and selling on Leanpub.

Learn more about writing on Leanpub

Free Updates. DRM Free.

If you buy a Leanpub book, you get free updates for as long as the author updates the book! Many authors use Leanpub to publish their books in-progress, while they are writing them. All readers get free updates, regardless of when they bought the book or how much they paid (including free).

Most Leanpub books are available in PDF (for computers) and EPUB (for phones, tablets and Kindle). The formats that a book includes are shown at the top right corner of this page.

Finally, Leanpub books don't have any DRM copy-protection nonsense, so you can easily read them on any supported device.

Learn more about Leanpub's ebook formats and where to read them

Write and Publish on Leanpub

You can use Leanpub to easily write, publish and sell in-progress and completed ebooks and online courses!

Leanpub is a powerful platform for serious authors, combining a simple, elegant writing and publishing workflow with a store focused on selling in-progress ebooks.

Leanpub is a magical typewriter for authors: just write in plain text, and to publish your ebook, just click a button. (Or, if you are producing your ebook your own way, you can even upload your own PDF and/or EPUB files and then publish with one click!) It really is that easy.

Learn more about writing on Leanpub