سمفونی انقلاب: یکپارچه شدن برای تغییر حکومت
$19.00
حداقل قیمت
$29.00
قیمت پیشنهادی

سمفونی انقلاب: یکپارچه شدن برای تغییر حکومت

درباره کتاب

سمفونی انقلاب: یکپارچه شدن برای تغییر حکومت

در برابر ظلم و نادرستی، انسان‌ها به شکلی جذاب و اجتماعی متحد می‌شوند. اینجاست که "سمفونی انقلاب: یکپارچه شدن برای تغییر حکومت" به عنوان راهنمایی اساسی وارد صحنه می‌شود. این کتاب، سفری است که در آن از راه های مختلف اتحاد جهت ایجاد تغییر اجتماعی و سیاسی می‌آموزیم. 

در این سمفونی، به یکپارچگی ایجاد شده توسط اشتراک هدف و آرمان‌ها می‌آموزیم. تجربیات تاریخی انقلاب‌ها، جنبش‌های مردمی و تغییرات جامعه‌ای، به‌عنوان نقطه شروعمان، به تلاش ما برای تغییر نظام حکومتی جهت بهبود و عدالت می‌افزایند.

در طول این صفحات، با شاهدان زنده تاریخ، افکار رهبران نامدار و قدرت واقعی جمعیت‌های تحت آموزش قرار خواهید گرفت. ما با هم به سمفونی ای از شور و تجمع پیوسته‌ایم، یک سمفونی که به این اعتقاد غریزی می‌انجامد که تغییر یک حکومت نه تنها ممکن است، بلکه ضروری است.

پس دستان خود را به هم می‌پیوندیم و به عنوان یک انسان، یک فرهنگ و یک ملت، در این سمفونی انقلابی شرکت خواهیم کرد.

درباره ویراستار

Milad
Milad

**About Me**

Hey there! I'm Milad Arbabi, a passionate linguist hailing from the vibrant city of Stockholm. For more than a decade, I've been immersed in the captivating world of languages and communication.

From the rhythm of spoken words to the puzzle of grammar and syntax, I've been enchanted by the unique beauty of languages. My journey in linguistics began with this curiosity, and it's only grown stronger with time.

Over the years, I've dived into various linguistic projects, from unraveling the secrets of syntax to exploring the roots of words and idiomatic expressions. My commitment to precision and my insatiable curiosity drive me to approach each project with enthusiasm.

Collaborating with fellow linguists, researchers, and language aficionados worldwide has enriched my experience. Together, we've tackled challenges, shared insights, and celebrated the marvel of multilingualism.

Based in the dynamic city of Stockholm, I draw inspiration from its history, culture, and linguistic diversity. This city fuels my passion for bridging language gaps and promoting cross-cultural connections.

I have the unique ability to comprehend and work with multiple languages, including English, Farsi, Arabic, and Swedish. This multilingual capability enhances my understanding of diverse cultures and empowers effective communication.

Linguistics isn't just my job; it's my lifelong love. Language is the key to building bonds and fostering empathy across boundaries. In our evolving world, effective communication and cultural understanding are more crucial than ever.

I invite you to join me on this linguistic adventure. Whether you're a fellow language enthusiast or someone seeking linguistic solutions, I'm excited to connect and collaborate. Let's together unravel the fascinating tapestry of language and its profound impact on our world.

Warm regards,

Milad Arbabi

ضمانت‌نامه‌ی 45 روزه‌ی جلب رضایت صد در صد لین‌پاب

در صورت خرید هر کدام از کتاب‌های لین‌پاب، تا 60 روز پس از خرید می‌توانید به طور 100% با دو کلیک پول خود را پس بگیرید.

مشاهده‌ی کامل شرایط خرید

80% Royalties. Earn $16 on a $20 book.

We pay 80% royalties. That's not a typo: you earn $16 on a $20 sale. If we sell 5000 non-refunded copies of your book or course for $20, you'll earn $80,000.

(Yes, some authors have already earned much more than that on Leanpub.)

In fact, authors have earnedover $12 millionwriting, publishing and selling on Leanpub.

Learn more about writing on Leanpub

به روزرسانی رایگان. با مجوز DRM رایگان

اگر کتابی از لین‌پاب خریداری کنید، مادامی که پدیدآورنده (پدیدآورندگان) کتاب آن را به روز کنند به طور رایگان از به روزرسانی کتاب بهره‌مند خواهید شد! بسیاری از نویسندگان با استفاده از لین‌پاب در حین تکمیل کتاب خود نیز آن را منتشر می‌کنند. همه‌ی خوانندگان صرفنظر از این که چه زمانی کتاب را خریداری کرده‌اند یا چقدر پرداخته‌اند (حتی کتاب‌های رایگان) به طور رایگان می‌توانند نسخه‌ی جدید و به روز شده‌ی کتاب را دریافت کنند.

بیشتر کتاب‌های لین‌پاب در قالب PDF (برای کامپیوتر)، EPUB (برای موبایل و تبلت) و MOBI (برای کیندل) موجود هستند. قالب‌های قابل استفاده‌ی کتاب در بخش بالا-راست این صفحه نشان داده شده است.

در نهایت بیان می‌شود که کتاب‌های لین‌پاب هیچ مجوز کپی رایت DRM ای ندارد، از این رو به راحتی می‌توانید آنها را هر جایی روی هر رسانه‌ای که این قالب‌ها را پشتیبانی می‌کند مطالعه کنید!

درباره‌ی قالب ایبوک‌های لین‌پاب و محلی که هر کدام را بهتر می‌توانید استفاده کنید بیشتر بدانید

تالیف و انتشار کتاب در لین‌پاب

می‌توانید با استفاده از لین‌پاب به سادگی کتاب و دوره‌ی الکترونیکی تالیف کرده و پس از تکمیل یا حتی در حین تالیف آنها را برای فروش منتشر کنید! لین‌پاب برای نویسندگانی که عزم جدی دارند سکوی قدرتمندی است و گردش کار تالیف و انتشار کتاب‌ها را با فروشگاه آن لاینی که کتاب را حتی در حین تالیف نیز برای فروش قابل عرضه می‌کند ترکیب می‌نماید. لین‌پاب ماشین تایپی جادویی برای نویسندگان است: محتوای کتاب را به صورت متن محض بنویسید. برای انتشار کتاب تنها کافی است یک دکمه را کلیک کنید. واقعا به همین سادگی است!

کسب اطلاعات بیشتر درباره‌ی تالیف کتاب در لین‌پاب