เกิดอยากจะเป็น โปรแกรมเมอร์ ด้วย Javascript
$9.99
Minimum price
$9.99
Suggested price

เกิดอยากจะเป็น โปรแกรมเมอร์ ด้วย Javascript

หนังสือสอน Javascript สำหรับผู้เริ่มต้นทุกคน

About the Book

ซื้อหนังสือผ่านการโอนเงินง่ายๆ แอดไลน์ @geekstart ได้เลยครับ

ผมเขียนหนังสือเล่มนี้เพื่อดึงดูดคนที่อยากเขียนโปรแกรมเป็น ถึงจะไม่ได้เรียนด้านนี้มา หรือว่าจะไม่เก่งเลขก็ตาม

หวังว่าจะทำให้คุณมองเห็นว่า คุณแค่ต้องเริ่มศึกษา คุณก็จะใช้ Computer ได้มากกว่าคนอื่นแล้ว

เมื่อคุณอ่านหนังสือเล่มนี้จบ การที่จะไปศึกษาต่อด้านนี้ก็จะง่ายขึ้น และอาจจะช่วยให้สมองทำงานแบบมี Logic ได้มากขึ้นด้วย

หนังสือเล่มนี้ เป้าหมายคือ ให้คนที่ต้องการเริ่มต้นจากศูนย์จริงๆอ่าน เมื่อจบแล้ว ไปเปิด Video VueJS ของผมดู สามารถเรียนต่อได้เลยครับ

Youtube channel sakkosama

ผมเขียนหนังสือเล่มนี้แบบตามใจตัวเอง

ภาษาไทยก็อาจจะแปลกๆไปบ้าง ตามเด็กที่ไม่ได้ใส่ใจเรียนภาษาไทยตั้งแต่เด็ก

หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือแบบสอนตามใจคนเขียน โดยใช้ภาษา Javascript เป็นหลัก

เหตุผลที่ใช้ Javascript คือ

 1. เขียนบนคอมได้ทั้ง Windows และ MacOS
 2. เขียนเสร็จแล้วเอาไปรันบน Browser เช่น Chrome/Firefox/etc ได้ง่าย
 3. คนเขียนเยอะ มีความต้องการบุคคลากรด้านนี้สูงในตลาดโปรแกรมเมอร์ปัจจุบัน
 4. หาข้อมูลเสริมได้ง่าย
 5. เขียนได้ทั้ง Backend, Frontent Web Application, Mobile Application และ อีกหลายๆอย่าง

Javascript อาจจะไม่ใช่ภาษาที่ดีที่สุดสำหรับทุกๆคน แต่ผมเลือกตามใจผมเอง ส่วนตัวแล้วผมเป็นคนที่ชอบ ruby มากๆด้วยซ้ำ แต่ว่าก็ยังจะเลือกจะใช้ภาษานี้สอน

หวังว่าผู้อ่านจะชอบ และ สนุกกับการเขียนโปรแกรมนะครับ

 • Share this book

 • Categories

  • JavaScript
  • Computers and Programming
  • Web Development
 • Feedback

  Email the Author(s)

About the Author

SaKKo Sama
SaKKo Sama

I'm a self taught programmer with over 10 years experience.

I joined Leanpub to share my knowledge and experience.

I started my own company, a software house, in the year 2010.

I coded lots of projects throughout those years trying out lots of stuffs like

ObjectiveC, Ruby on Rails, Nodejs, Swift, Java, Kotlin, Dart, Golang, ionic, react-native, Vue, React, ....

Deployed them on a bunch for infrastructures

Bare Metal, Government Cloud, VPS, Digital Ocean, AWS, Google Cloud Platform, and on some Serverless arch

Taught Internet Programming to 70+ students in University as part-time lecturer in Thailand.

Trained over 100+ people in iOS Basic and Advance courses ages ago when there were no Swift.

Taught high school math for a year, 36 hours a week.

My dream is to start a school where all students can do what the love. (and not hate Math)

Obviously, it takes a lot of money to start a school. If you can fund me a few million $ to start a school in Thailand, Please contact me.

I hope you enjoy my books.

Visit my youtube channel at https://youtube.com/sakkosama

Table of Contents

 • 1 Introduction
 • 2 การจัดเตรียมอุปกรณ์
  • 2.1 Softwares ทั่วไป
   • Atom
   • Google Chrome
   • Mac Terminal หรือ Windows Terminal
  • 2.2 Environment Setup
   • NVM (NodeJS)
   • การลง NodeJS โดยกำหนด Version เอง
 • 3 Data types เบื้องต้น and Variables
  • 3.1 Number
   • Arithmetic Operator
  • 3.2 String
  • 3.3 Boolean
  • 3.4 ค่ากึ่ง false
   • false
   • null และ undefined
   • NaN
  • 3.5 Data types อื่นๆ
 • 4 if else elseif
  • 4.1 การใช้ Terminal เบื้องต้น
  • 4.2 if condition
  • 4.3 else
  • 4.4 else if
  • 4.5 And &&
  • 4.6 Or ||
  • 4.7 Multiple And Or
 • 5 Functions
  • 5.1 หัดสร้าง Function
   • Function แบบรับข้อมูล
  • 5.2 console.assert
  • 5.3 การส่งค่ากลับจาก Function
  • 5.4 Arrow Function
 • 6 Built-in Functions
  • 6.1 Number
   • Number.isFinite(x)
   • Number.parseInt(s)
  • 6.2 Math
   • Math.pow(base, exponent)
   • Math.abs(x)
 • 7 var let const
  • 7.1 var
  • 7.2 let
  • 7.3 const
  • 7.4 using variable with function
  • 7.5 Arrow function usage
  • 7.6 Reserve Words
 • 8 Objects / Array
  • 8.1 Object
   • Object with function
  • 8.2 Array
   • Object with Array
  • 8.3 Array of Objects
  • 8.4 Array of anything
 • 9 For loops
  • 9.1 Simple for loop
   • แบบฝึกหัดสั้นๆ
  • 9.2 Looping an Array
 • 10 While loops
  • 10.1 While Loop
  • 10.2 Do While
 • 11 User Input
  • 11.1 readline module
 • 12 Date Time
  • 12.1 Date Methods
   • การดึงค่าจาก Date
   • การเปลี่ยนค่าใน Date
 • 13 Node Package Manager (npm)
  • 13.1 npm init
  • 13.2 Moment JS
 • 14 Promise
  • 14.1 resolve .then
  • 14.2 reject .catch
 • 15 Async Await
  • 15.1 Async Await
  • 15.2 resolve values
  • 15.3 reject values
   • try catch finally
 • 16 Looking inside array
  • 16.1 Find using for loop
  • 16.2 Find using .filter
  • 16.3 Find using .find
  • 16.4 Pulling data from array using .map
 • 17 HTML with Javascript
  • 17.1 HTML
  • 17.2 Javascript in HTML
  • 17.3 Javascript in action
 • 18 Easy Challenges
  • 18.1 วิธีทำแบบฝึกหัด
  • 18.2 เริ่มแบบฝึกหัด
 • 19 ไปต่อกันเถอะ

The Leanpub 60 Day 100% Happiness Guarantee

Within 60 days of purchase you can get a 100% refund on any Leanpub purchase, in two clicks.

See full terms

80% Royalties. Earn $16 on a $20 book.

We pay 80% royalties. That's not a typo: you earn $16 on a $20 sale. If we sell 5000 non-refunded copies of your book or course for $20, you'll earn $80,000.

(Yes, some authors have already earned much more than that on Leanpub.)

In fact, authors have earnedover $13 millionwriting, publishing and selling on Leanpub.

Learn more about writing on Leanpub

Free Updates. DRM Free.

If you buy a Leanpub book, you get free updates for as long as the author updates the book! Many authors use Leanpub to publish their books in-progress, while they are writing them. All readers get free updates, regardless of when they bought the book or how much they paid (including free).

Most Leanpub books are available in PDF (for computers) and EPUB (for phones, tablets and Kindle). The formats that a book includes are shown at the top right corner of this page.

Finally, Leanpub books don't have any DRM copy-protection nonsense, so you can easily read them on any supported device.

Learn more about Leanpub's ebook formats and where to read them

Write and Publish on Leanpub

You can use Leanpub to easily write, publish and sell in-progress and completed ebooks and online courses!

Leanpub is a powerful platform for serious authors, combining a simple, elegant writing and publishing workflow with a store focused on selling in-progress ebooks.

Leanpub is a magical typewriter for authors: just write in plain text, and to publish your ebook, just click a button. (Or, if you are producing your ebook your own way, you can even upload your own PDF and/or EPUB files and then publish with one click!) It really is that easy.

Learn more about writing on Leanpub