เกิดอยากจะเขียน App ด้วย Flutter
Free!
With Membership
$7.99
Suggested price

เกิดอยากจะเขียน App ด้วย Flutter

บันทึกการศึกษาเขียน Flutter ของผู้แต่งเอง

About the Book

หนังสือเล่มนี้ ผมเขียนขึ้นมาเพื่อจดว่าผมเริ่มศึกษา Flutter อย่างไร

และ คิดว่าจะนำความรู้ที่ได้มา ไปแบ่งปันต่ออย่างไร

ผมไม่เคยเขียน Dart มาก่อน

และ ผมก็เริ่มเขียน Flutter จาก 0 เหมือนทุกคน

อาจจะมีส่วนไหนเข้าใจผิดไปบ้างตอนจด Note

ซึ่งถ้าผมเจอ ผมก็จะกลับมาแก้ย้อนหลังให้

ถ้าใครเจอ จะแนะนำอะไร สามารถแนะนำได้ทันทีครับ

 • Share this book

 • Categories

  • Computers and Programming
  • Web Development
  • iOS
  • Android
 • Feedback

  Email the Author(s)

About the Author

SaKKo Sama
Tanasak Tantitarntong

สวัสดีครับ ผมชื่อศักดิ์


ทำงานด้าน Software Development และเปิดบริษัท มากว่า 10 ปีครับ

ทำ Channel สอน programming เล็กๆใน Youtube ลองหาดูได้ที่ https://www.youtube.com/sakkosama ครับ


ผมถนัดเขียนโปรแกรม และ มีความสุขกับการได้เขียนโปรแกรมให้ลูกค้ามากมาย

สิ่งที่ผมชอบเลือกใช้ และ มีความสุขกับการใช้มันคือ

Backend - Ruby on Rails, PERN Stack

Frontend - VueJS+NuxtJS

Mobile - React-Native


ตลอดสิบปีที่ผ่านมา ผมได้เป็นอาจารย์พิเศษสอน Internet Programming, iPhone Development (Basic/Advance), สอนเลขมัธยมปลาย และ ได้สอนพนักงานในบริษัทของตนเองมากมาย


ผมจึงเริ่มแต่งหนังสือ นำสิ่งที่ผมถนัดมาแบ่งปันความรู้ให้ทุกคน

หวังว่าผู้อ่านจะสนุกกับการเขียนโปรแกรมเหมือนผมนะครับTable of Contents

 • 1 เตรียมเครื่อง
  • 1.1 สำหรับ Mac
  • 1.2 สำหรับคนใช้ windows
  • 1.3 วิธีใช้ fvm
   • fvm releases
   • fvm install
   • fvm use
   • fvm use -f
   • fvm global
   • fvm flutter
  • 1.4 Text Editor
 • 2 สร้าง Project แรก
  • 2.1 Running Your Application
  • 2.2 ใช้ VSCode เพื่อทำการ Debug
  • 2.3 Hot reload
  • 2.4 เริ่มแก้ไข Code
  • 2.5 Adding External Package
  • 2.6 Stateless vs Stateful Widget
  • 2.7 Stateful Widget
  • 2.8 Listview and Stateful Widget
  • 2.9 Divider ใน ListView
 • 3 Dart
  • 3.1 Overview
   • Dart Libraries
  • 3.2 Platforms
  • 3.3 Samples
   • Hello world
  • 3.4 Variables
  • 3.5 Variable Null Safety
   • if else
   • for in
   • for loop
   • while loop
  • 3.6 Functions
  • 3.7 Comments
  • 3.8 Import
  • 3.9 Printing
  • 3.10 Assert
 • 4 Dart Class
  • 4.1 Class Members
  • 4.2 Constructor
  • 4.3 null
  • 4.4 final
  • 4.5 fromJson
  • 4.6 Named Constructor
  • 4.7 Subclassing Constructor
  • 4.8 Class Variable
  • 4.9 Constant constructor
  • 4.10 Methods in class
  • 4.11 Operators
  • 4.12 Getter Setters
  • 4.13 Abstract Class
  • 4.14 Implicit Interface
  • 4.15 overriding
  • 4.16 Mixins
  • 4.17 Summary
 • 5 Dart ก่อนจะกลับไป Flutter
  • 5.1 Future
  • 5.2 Async Await
  • 5.3 Exceptions
 • 6 Widget
  • 6.1 Real Hello, world
  • 6.2 Basic Widgets
  • 6.3 Material’s Widgets
  • 6.4 handle event
  • 6.5 Gesture Detector
  • 6.6 Handling Simple State
  • 6.7 Stateless with Stateful
 • 7 Layout
 • 8 Basic Routes with GETX
  • 8.1 Installing getx
  • 8.2 Create Project with getx
  • 8.3 Files / Folders Structure
  • 8.4 Creating new page
  • 8.5 Search field
  • 8.6 Show Manga Detail Page

The Leanpub 60 Day 100% Happiness Guarantee

Within 60 days of purchase you can get a 100% refund on any Leanpub purchase, in two clicks.

See full terms

80% Royalties. Earn $16 on a $20 book.

We pay 80% royalties. That's not a typo: you earn $16 on a $20 sale. If we sell 5000 non-refunded copies of your book or course for $20, you'll earn $80,000.

(Yes, some authors have already earned much more than that on Leanpub.)

In fact, authors have earnedover $13 millionwriting, publishing and selling on Leanpub.

Learn more about writing on Leanpub

Free Updates. DRM Free.

If you buy a Leanpub book, you get free updates for as long as the author updates the book! Many authors use Leanpub to publish their books in-progress, while they are writing them. All readers get free updates, regardless of when they bought the book or how much they paid (including free).

Most Leanpub books are available in PDF (for computers) and EPUB (for phones, tablets and Kindle). The formats that a book includes are shown at the top right corner of this page.

Finally, Leanpub books don't have any DRM copy-protection nonsense, so you can easily read them on any supported device.

Learn more about Leanpub's ebook formats and where to read them

Write and Publish on Leanpub

You can use Leanpub to easily write, publish and sell in-progress and completed ebooks and online courses!

Leanpub is a powerful platform for serious authors, combining a simple, elegant writing and publishing workflow with a store focused on selling in-progress ebooks.

Leanpub is a magical typewriter for authors: just write in plain text, and to publish your ebook, just click a button. (Or, if you are producing your ebook your own way, you can even upload your own PDF and/or EPUB files and then publish with one click!) It really is that easy.

Learn more about writing on Leanpub