Sociokrati
Sociokrati
Free!
Minst
$6.50
Föreslagna
Sociokrati

Senast uppdaterad 2015-02-25

Om boken

Sociokrati är en metod för likvärdigt, effektivt och transparent självstyre. Organisationer som leds utifrån sociokratiska principer blir mer dynamiska och flexibla, och därmed effektiva.

Sociokrati bygger på följande principer:

  • Samtycke
  • Kretsar
  • Dubbla länkar
  • Öppna val

I boken beskrivs dessa principer utförligt. En sociokratisk organisation är indelad i kretsar. Varje krets består av en sjävstyrd grupp av människor som delar en gemensam målsättning. Metodens kärna är att alla i organisationen ges möjlighet att göra invändningar mot beslut. Det innebär att feedback är inbyggd i organisationsstrukturen. Exempelvis gör principen att beslut fattas genom samtycke att feedback inte kan ignoreras inom en kretsen. De dubbla länkarna säkerställer i sin tur feedback mellan kretsarna. De öppna valen stärker transparensen, förtroendet och samarbetet i arbetsgruppen. En sociokratisk organisation har en dynamisk och djupt demokratisk organisationsstruktur.

Om författarna

Jan Höglund
Jan Höglund

Jan Höglund har 30 års erfarenhet av mjukvaruutveckling i olika roller som utvecklare, projektledare, linjechef, konsult och forskare. Jan arbetar idag med verksamhetsutveckling som internkonsult och coach. Jan har en personlig blogg där han bl.a. skriver om sociokrati.

Jan Höglund has 30 years experience of software development as developer, project manager, line manager, consultant, and researcher. Jan works today with operational development as internal consultant and coach. Jan has a personal blog where he writes about sociocracy.

John Schinnerer
John Schinnerer

John Schinnerer is a founding member of The Sociocracy Consulting Group. As a whole systems design consultant, teacher and facilitator, John develops cultural and ecological systems for a variety of public, private, and nonprofit clients. Since 1996, he has studied, worked, taught and published in the realms of governance, organizational and decision-making systems, human relatings, appropriate technology, and ecological design. He offers methods, tools and techniques that maximize transparency, equivalence and integrity while enhancing individual and group effectiveness. He helps organizations recognize that success for people who want to accomplish something together is determined by how well they work, play, and make decisions together. John har Svenska som andraspråk. E-mail John.

Ovillkorliga Leanpub: ingen risk, 100% garanterat nöjd

Upp till 45 dagar efter ett köp kan du få tillbaka 100% av det du betalat med två klick. Vi processar alla återbetalningar manuellt, så det kan ta ett par dagar innan pengarna dyker upp. Se de fullständiga villkoren.

Write and Publish on Leanpub

Authors and publishers use Leanpub to publish amazing in-progress and completed ebooks, just like this one. You can use Leanpub to write, publish and sell your book as well! Leanpub is a powerful platform for serious authors, combining a simple, elegant writing and publishing workflow with a store focused on selling in-progress ebooks. Leanpub is a magical typewriter for authors: just write in plain text, and to publish your ebook, just click a button. It really is that easy.

Learn more about writing on Leanpub