UCZYMY SIĘ PROGRAMOWAĆ W PYTHONIE
Za darmo!
Minimalna cena
$0.00
Sugerowana cena

UCZYMY SIĘ PROGRAMOWAĆ W PYTHONIE

Otwarty podręcznik programowania

O książce

Otwarty podręcznik w języku polskim do nauki programowania na przykładach w języku Python. Punktem wyjścia do opracowania była praca: Swaroop C H „A Byte of Python” (Podręcznik na gitbook: http://python.swaroopch.com).

Podręcznik powstał z inicjatywy Fundacji Galicea - jako część projektu Otwarta Edukacja.

O autorze

Galicea
Jerzy Wawro

książka powstała z wykorzystaniem otwartego podręcznika C.H.Swaroop,  "A Byte of Python" 

O współpracownikach

Table of Contents

 • Wprowadzenia – o zawartości podręcznika
  • Licencja
  • Wykorzystane materiały i opracowania
  • Kod programów
  • Język angielski
 • Myśleć jak programista Pythona
  • Środowisko
  • Mechanizmy
  • Gramatyka
 • Python jako kalkulator
  • Operatory
  • Kolejność wartościowania
  • Zmiana kolejności działań
  • Podsumowanie
 • Przetwarzanie niewielkich ilości danych
  • Jak to zrobić?
  • Instrukcja for
  • Struktury danych
  • Listy
  • Krotki
  • Słowniki
  • Zbiory
 • Python jako język zapisu algorytmów
  • Instrukcja warunkowa (if)
  • Pęlta while
  • Podsumowanie
 • Jak radzić sobie ze złożonością
  • Funkcje
  • Obiekty
  • Moduły
  • Dziedziczenie
  • Pakiety
  • Dekoratory funkcji
 • Operacje na listach i łańcuchach znaków
  • Sekwencje
  • Referencje
  • Łańcuchy znaków
 • Definiowanie i używanie funkcji
  • Wprowadzenie
  • Parametry funkcji
  • Parametry i argumenty
  • Wynik funkcji - wyrażenie return
  • Domyślne wartości parametrów
  • Wywołanie funkcji z odwołaniem do parametrów poprzez nazwę
  • Zmienna ilość parametrów
  • Zakres widoczności parametrów i zmiennych
  • Zmienne lokalne
  • Przestrzenie nazw
  • Użycie wyrażenia global
 • Świat obiektów
  • Adres zwrotny
  • Uporządkujmy naszą wiedzę o obiektach
  • Klasy
  • Metody obiektowe
  • Dziedziczenie
  • Metody statyczne
  • Dekoratory – czyli nowa magia
  • Interfejsy i wtyczki
 • Przetwarzanie danych
  • Pliki
  • Pickle
  • Pliki i wyrażenie with
  • Bazy danych
 • Pisanie niezawodnego kodu
  • Wyjątki, czyli przewidywanie niespodziewanego
  • Obsługa wyjątków
  • Zgłaszanie wyjątków
  • try…finally…
  • Zostawianie śladów
  • Automatyczne dokumentowanie
  • Kodowanie oparte o testy
 • Przepływ danych i sterowania
  • Co to jest sterowanie?
  • 1.Konsola Pythona
  • 2.Skrypty, programy wsadowe i pliki
  • 3.Potoki i gniazda.
  • 4.Obiekty
  • 5.Zdarzenia
  • 6.Wyjątki
  • 7.Systemy wielowarstwowe i rozproszone, interfejsy.
 • Styl programowania
  • PEP8
  • Zen Pythona
  • Lukier składniowy
  • Idiomy w programowaniu
  • Programowanie obiektowe
  • Pamiętaj, że wszystko jest obiektem
  • Unikaj magii
 • Kilka ważnych kwestii na zakończenie…
  • Python 2.x czy Python 3.x ?
  • Środowisko wirtualne
  • Kompatybilność
  • Polskie znaki
  • Uwagi dla osób programujących w innych językach

45-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy

Leanpub posiada 45-dniową gwarancję bezwarunkowego zwrotu pieniędzy na każdy zakup w dwóch prostych krokach. Zwroty obsługujemy ręcznie więc środki mogą się pojawić na twoim koncie po kilku dniach. Zobacz warunki świadczenia usług..

Do Well. Do Good.

Authors have earned$11,043,141writing, publishing and selling on Leanpub, earning 80% royalties while saving up to 25 million pounds of CO2 and up to 46,000 trees.

Przeczytaj więcej o pisaniu na platformie Leanpub

Free Updates. DRM Free.

If you buy a Leanpub book, you get free updates for as long as the author updates the book! Many authors use Leanpub to publish their books in-progress, while they are writing them. All readers get free updates, regardless of when they bought the book or how much they paid (including free).

Most Leanpub books are available in PDF (for computers), EPUB (for phones and tablets) and MOBI (for Kindle). The formats that a book includes are shown at the top right corner of this page.

Finally, Leanpub books don't have any DRM copy-protection nonsense, so you can easily read them on any supported device.

Learn more about Leanpub's ebook formats and where to read them

Pisz i publikuj na platformie Leanpub

Authors and publishers use Leanpub to publish amazing in-progress and completed ebooks, just like this one. You can use Leanpub to write, publish and sell your book as well! Leanpub is a powerful platform for serious authors, combining a simple, elegant writing and publishing workflow with a store focused on selling in-progress ebooks. Leanpub is a magical typewriter for authors: just write in plain text, and to publish your ebook, just click a button. It really is that easy.

Przeczytaj więcej o pisaniu na platformie Leanpub