UCZYMY SIĘ PROGRAMOWAĆ W PYTHONIE
UCZYMY SIĘ PROGRAMOWAĆ W PYTHONIE
Za darmo!
Minimalna cena
$0.00
Sugerowana cena
UCZYMY SIĘ PROGRAMOWAĆ W PYTHONIE

Ta książka jest w 100% ukończona

Ukończono 2018-04-04

O książce

Otwarty podręcznik w języku polskim do nauki programowania na przykładach w języku Python. Punktem wyjścia do opracowania była praca: Swaroop C H „A Byte of Python” (Podręcznik na gitbook: http://python.swaroopch.com).

Podręcznik powstał z inicjatywy Fundacji Galicea - jako część projektu Otwarta Edukacja.

O autorze

Galicea
Jerzy Wawro

książka powstała z wykorzystaniem otwartego podręcznika C.H.Swaroop,  "A Byte of Python" 

O współpracownikach

Table of Contents

 • Wprowadzenia – o zawartości podręcznika
  • Licencja
  • Wykorzystane materiały i opracowania
  • Kod programów
  • Język angielski
 • Myśleć jak programista Pythona
  • Środowisko
  • Mechanizmy
  • Gramatyka
 • Python jako kalkulator
  • Operatory
  • Kolejność wartościowania
  • Zmiana kolejności działań
  • Podsumowanie
 • Przetwarzanie niewielkich ilości danych
  • Jak to zrobić?
  • Instrukcja for
  • Struktury danych
  • Listy
  • Krotki
  • Słowniki
  • Zbiory
 • Python jako język zapisu algorytmów
  • Instrukcja warunkowa (if)
  • Pęlta while
  • Podsumowanie
 • Jak radzić sobie ze złożonością
  • Funkcje
  • Obiekty
  • Moduły
  • Dziedziczenie
  • Pakiety
  • Dekoratory funkcji
 • Operacje na listach i łańcuchach znaków
  • Sekwencje
  • Referencje
  • Łańcuchy znaków
 • Definiowanie i używanie funkcji
  • Wprowadzenie
  • Parametry funkcji
  • Parametry i argumenty
  • Wynik funkcji - wyrażenie return
  • Domyślne wartości parametrów
  • Wywołanie funkcji z odwołaniem do parametrów poprzez nazwę
  • Zmienna ilość parametrów
  • Zakres widoczności parametrów i zmiennych
  • Zmienne lokalne
  • Przestrzenie nazw
  • Użycie wyrażenia global
 • Świat obiektów
  • Adres zwrotny
  • Uporządkujmy naszą wiedzę o obiektach
  • Klasy
  • Metody obiektowe
  • Dziedziczenie
  • Metody statyczne
  • Dekoratory – czyli nowa magia
  • Interfejsy i wtyczki
 • Przetwarzanie danych
  • Pliki
  • Pickle
  • Pliki i wyrażenie with
  • Bazy danych
 • Pisanie niezawodnego kodu
  • Wyjątki, czyli przewidywanie niespodziewanego
  • Obsługa wyjątków
  • Zgłaszanie wyjątków
  • try…finally…
  • Zostawianie śladów
  • Automatyczne dokumentowanie
  • Kodowanie oparte o testy
 • Przepływ danych i sterowania
  • Co to jest sterowanie?
  • 1.Konsola Pythona
  • 2.Skrypty, programy wsadowe i pliki
  • 3.Potoki i gniazda.
  • 4.Obiekty
  • 5.Zdarzenia
  • 6.Wyjątki
  • 7.Systemy wielowarstwowe i rozproszone, interfejsy.
 • Styl programowania
  • PEP8
  • Zen Pythona
  • Lukier składniowy
  • Idiomy w programowaniu
  • Programowanie obiektowe
  • Pamiętaj, że wszystko jest obiektem
  • Unikaj magii
 • Kilka ważnych kwestii na zakończenie…
  • Python 2.x czy Python 3.x ?
  • Środowisko wirtualne
  • Kompatybilność
  • Polskie znaki
  • Uwagi dla osób programujących w innych językach

45-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy

Leanpub posiada 45-dniową gwarancję bezwarunkowego zwrotu pieniędzy na każdy zakup w dwóch prostych krokach. Zwroty obsługujemy ręcznie więc środki mogą się pojawić na twoim koncie po kilku dniach. Zobacz warunki świadczenia usług..

Pisz i publikuj na platformie Leanpub

Authors and publishers use Leanpub to publish amazing in-progress and completed ebooks, just like this one. You can use Leanpub to write, publish and sell your book as well! Leanpub is a powerful platform for serious authors, combining a simple, elegant writing and publishing workflow with a store focused on selling in-progress ebooks. Leanpub is a magical typewriter for authors: just write in plain text, and to publish your ebook, just click a button. It really is that easy.

Przeczytaj więcej o pisaniu na platformie Leanpub