ПРОЕКТИPАНЕ, ИЗРАБОТКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ИНСТРУМЕНТАЛНА ЕКИПИРОВКА ЗА ПРЕСОВА ОБРАБОТКА НА ЛИСТОВ МАТЕРИАЛ
Free!
With Membership
$7.99
Minimum paid price

ПРОЕКТИPАНЕ, ИЗРАБОТКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ИНСТРУМЕНТАЛНА ЕКИПИРОВКА ЗА ПРЕСОВА ОБРАБОТКА НА ЛИСТОВ МАТЕРИАЛ

About the Book

Разгледани са основните инженерни задачи, решавани при производството на детайли от листов метал, видовете технологични процеси за пресова обработка на листови материали, типови конструкции на инструменти и пресово оборудване, методите за проектиране и оценка, използвани процеси за изработка на  инструменталната екипировка  за щанцоване, особености на нейната експлоатация и поддръжка. Използваните примери са на инструменти, реално внедрени в производството от автора. Книгата е предназначена е за специалисти в областта на студената пластична обработка на металите  -  инженери, конструктори, технолози, студенти, майстори  в инструментални цехове.

About the Author

Петър Димитров
Петър Димитров

Авторът по образование е машинен инженер, защитил дисертация по технология на машиностроенето и технологична екипировка. Има признати изобретения и публикувани научни статии в областа на инструменталната екипировка за щанцоване (студено листово щамповане).Той притежава над тридесет години професионален опит при проектиране, изработка и експлоатация на инструменти за щанцоване.

Packages

The Book
 • PDF

 • EPUB

 • WEB

 • Bulgarian

Free!
With Membership
$7.99
Minimum paid price
Книга + Електронни таблици за EXCEL

Книгата е допълнена с Електронни таблици за определяне обща трудоемкост, срок на изработка, разпределение на времето по операции и цената на инструменти за щанцоване.

 • PDF

 • EPUB

 • WEB

 • Bulgarian

$7.99
Minimum price
$7.99
Suggested price

Table of Contents

 • ПРОЕКТИPАНЕ, ИЗРАБОТКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ИНСТРУМЕНТАЛНА ЕКИПИРОВКА ЗА ПРЕСОВА ОБРАБОТКА НА ЛИСТОВ МАТЕРИАЛ
  • Д-р инж. Петър Димитров Димитров
  • РЕЗЮМЕ
  • ВЪВЕДЕНИЕ
  • ГЛАВА 1. ОСНОВНИ ФАЗИ В СЪЗДАВАНЕТО, ЕКСПЛОАТАЦИЯТА И ЗАМЯНАТА НА МАШИНИТЕ, СЪОРЪЖЕНИЯТА И ИНСТРУМЕНТИТЕ (ПЕРИОД НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ИЗДЕЛИЕТО)
  • ГЛАВА 2. ОСНОВНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ И ОПЕРАЦИИ ПРИ ОБРАБОТКА НА ЛИСТОВ МАТЕРИАЛ
  • ГЛАВА 3. ТЕХНОЛОГИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕТАЙЛИТЕ ОТ ЛИСТОВ МАТЕРИАЛ, ПОЛУЧАВАНИ ЧРЕЗ ПРЕСОВА ОБРАБОТКА
  • ГЛАВА 4. ИДЕЕН ПРОЕКТ НА ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЩАНЦОВАНЕ - ИЗБОР И ОЦЕНКА НА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗГОДЕН ВАРИАНТ
  • ГЛАВА 5. РАБОТЕН (ТЕХНИЧЕСКИ) ПРОЕКТ - ПРОЕКТИРАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ И СХЕМИ НА РАБОТА, ТЕХНОЛОГИЧНО - СИЛОВО - ЯКОСТНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ, КОНСТРУИРАНЕ И ИЗЧЕРТАВАНЕ НА СБОРНИ И ДЕТАЙЛНИ ЧЕРТЕЖИ НА ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЩАНЦОВАНЕ, ТЕХНОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗРАБОТКАТА ИМ
  • ГЛАВА 6. КОНСТРУКЦИИ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИСТОВ МАТЕРИАЛ (ЩАНЦИ, ЩАМПИ ЗА ЛИСТОВО ЩАМПОВАНЕ)
  • ГЛАВА 7. АКТИВНИ (РАБОТНИ) ЧАСТИ НА ЩАНЦИТЕ
  • ГЛАВА 8. ТЕХНОЛОГИЧНО НЕОБХОДИМИ (НОСЕЩИ, ВОДЕЩИ, ПОЗИЦИОНИРАЩИ) И СПОМАГАТЕЛНИ ЧАСТИ НА ЩАНЦИТЕ
  • ГЛАВА 9. ИЗБОР НА ПРЕСОВО ОБОРУДВАНЕ
  • ГЛАВА 10. МЕТОДИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ИЗРАБОТКАТА НА ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЛИСТОВ МАТЕРИАЛ (ЩАНЦИ)
  • ГЛАВА 11. ТИПОВИ ТЕХНОЛОГИЧНИ МАРШРУТИ ЗА ИЗРАБОТКА НА АКТИВНИТЕ, НА ТЕХНОЛОГИЧНО НЕОБХОДИМИТЕ И СПОМАГАТЕЛНИ ЧАСТИ НА ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕСОВАНЕ НА ЛИСТОВ МАТЕРИАЛ (ЩАНЦИ)
  • ГЛАВА 12. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИНСТРУМЕНТАЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО, ИЗРАБОТКАТА, МОНТАЖА И КОНТРОЛА НА ИНСТРУМЕНТАЛНАТА ЕКИПИРОВКА ЗА ПРЕСОВА ОБРАБОТКА НА ЛИСТОВ МАТЕРИАЛ
  • ГЛАВА 13. НАСТРОЙКА И ПРОБА (ТЕСТ) НА НОВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЩАНЦОВАНЕ – ОЦЕНКА НА КОНСТРУКЦИЯТА, КАЧЕСТВОТО НА ТЯХНАТА ИЗРАБОТКА И ТОЧНОСТТА НА ПРОИЗВЕДЕНОТО ИЗДЕЛИЕ
  • ГЛАВА 14 . БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА ИНСТРУМЕНТАЛНАТА ЕКИПИРОВКА ЗА ЩАНЦОВАНЕ
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПИСЪК НА ПРОЕКТИРАНИ И ВНЕДРЕНИ ИНСТРУМЕНТАЛНИ ЕКИПИРОВКИ ЗА ЩАНЦОВАНЕ, СРЕД КОИТО СА ИЗБРАНИ ИЗПОЛЗВАНИТЕ ПРИМЕРИ
 • ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

The Leanpub 60 Day 100% Happiness Guarantee

Within 60 days of purchase you can get a 100% refund on any Leanpub purchase, in two clicks.

Now, this is technically risky for us, since you'll have the book or course files either way. But we're so confident in our products and services, and in our authors and readers, that we're happy to offer a full money back guarantee for everything we sell.

You can only find out how good something is by trying it, and because of our 100% money back guarantee there's literally no risk to do so!

So, there's no reason not to click the Add to Cart button, is there?

See full terms...

80% Royalties. Earn $16 on a $20 book.

We pay 80% royalties. That's not a typo: you earn $16 on a $20 sale. If we sell 5000 non-refunded copies of your book or course for $20, you'll earn $80,000.

(Yes, some authors have already earned much more than that on Leanpub.)

In fact, authors have earnedover $13 millionwriting, publishing and selling on Leanpub.

Learn more about writing on Leanpub

Free Updates. DRM Free.

If you buy a Leanpub book, you get free updates for as long as the author updates the book! Many authors use Leanpub to publish their books in-progress, while they are writing them. All readers get free updates, regardless of when they bought the book or how much they paid (including free).

Most Leanpub books are available in PDF (for computers) and EPUB (for phones, tablets and Kindle). The formats that a book includes are shown at the top right corner of this page.

Finally, Leanpub books don't have any DRM copy-protection nonsense, so you can easily read them on any supported device.

Learn more about Leanpub's ebook formats and where to read them

Write and Publish on Leanpub

You can use Leanpub to easily write, publish and sell in-progress and completed ebooks and online courses!

Leanpub is a powerful platform for serious authors, combining a simple, elegant writing and publishing workflow with a store focused on selling in-progress ebooks.

Leanpub is a magical typewriter for authors: just write in plain text, and to publish your ebook, just click a button. (Or, if you are producing your ebook your own way, you can even upload your own PDF and/or EPUB files and then publish with one click!) It really is that easy.

Learn more about writing on Leanpub