ПРОЕКТИPАНЕ, ИЗРАБОТКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ИНСТРУМЕНТАЛНА ЕКИПИРОВКА ЗА ПРЕСОВА ОБРАБОТКА НА ЛИСТОВ МАТЕРИАЛ
ПРОЕКТИPАНЕ, ИЗРАБОТКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ИНСТРУМЕНТАЛНА ЕКИПИРОВКА ЗА ПРЕСОВА ОБРАБОТКА НА ЛИСТОВ МАТЕРИАЛ
Free!
Minimum price
$0.00
Suggested price
ПРОЕКТИPАНЕ, ИЗРАБОТКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ИНСТРУМЕНТАЛНА ЕКИПИРОВКА ЗА ПРЕСОВА ОБРАБОТКА НА ЛИСТОВ МАТЕРИАЛ

Last updated on 2014-12-17

About the Book

Разгледани са основните инженерни задачи, решавани при производството на детайли от листов метал, видовете технологични процеси за пресова обработка на листови материали, типови конструкции на инструменти и пресово оборудване, методите за проектиране и оценка, използвани процеси за изработка на  инструменталната екипировка  за щанцоване, особености на нейната експлоатация и поддръжка. Използваните примери са на инструменти, реално внедрени в производството от автора. Книгата е предназначена е за специалисти в областта на студената пластична обработка на металите  -  инженери, конструктори, технолози, студенти, майстори  в инструментални цехове.

About the Author

Петър Димитров
Петър Димитров

Авторът по образование е машинен инженер, защитил дисертация по технология на машиностроенето и технологична екипировка. Има признати изобретения и публикувани научни статии в областа на инструменталната екипировка за щанцоване (студено листово щамповане).Той притежава над тридесет години професионален опит при проектиране, изработка и експлоатация на инструменти за щанцоване.

Packages

The Book
 • Bulgarian

 • PDF

 • EPUB

 • MOBI

 • APP

Free!
Minimum price
$0.00
Suggested price
Книга + Електронни таблици за EXCEL

Книгата е допълнена с Електронни таблици за определяне обща трудоемкост, срок на изработка, разпределение на времето по операции и цената на инструменти за щанцоване.

 • Bulgarian

 • PDF

 • EPUB

 • MOBI

 • APP

$5.00
Minimum price
$5.00
Suggested price

Table of Contents

 • ПРОЕКТИPАНЕ, ИЗРАБОТКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ИНСТРУМЕНТАЛНА ЕКИПИРОВКА ЗА ПРЕСОВА ОБРАБОТКА НА ЛИСТОВ МАТЕРИАЛ
  • Д-р инж. Петър Димитров Димитров
  • РЕЗЮМЕ
  • ВЪВЕДЕНИЕ
  • ГЛАВА 1. ОСНОВНИ ФАЗИ В СЪЗДАВАНЕТО, ЕКСПЛОАТАЦИЯТА И ЗАМЯНАТА НА МАШИНИТЕ, СЪОРЪЖЕНИЯТА И ИНСТРУМЕНТИТЕ (ПЕРИОД НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ИЗДЕЛИЕТО)
  • ГЛАВА 2. ОСНОВНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ И ОПЕРАЦИИ ПРИ ОБРАБОТКА НА ЛИСТОВ МАТЕРИАЛ
  • ГЛАВА 3. ТЕХНОЛОГИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕТАЙЛИТЕ ОТ ЛИСТОВ МАТЕРИАЛ, ПОЛУЧАВАНИ ЧРЕЗ ПРЕСОВА ОБРАБОТКА
  • ГЛАВА 4. ИДЕЕН ПРОЕКТ НА ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЩАНЦОВАНЕ - ИЗБОР И ОЦЕНКА НА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗГОДЕН ВАРИАНТ
  • ГЛАВА 5. РАБОТЕН (ТЕХНИЧЕСКИ) ПРОЕКТ - ПРОЕКТИРАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ И СХЕМИ НА РАБОТА, ТЕХНОЛОГИЧНО - СИЛОВО - ЯКОСТНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ, КОНСТРУИРАНЕ И ИЗЧЕРТАВАНЕ НА СБОРНИ И ДЕТАЙЛНИ ЧЕРТЕЖИ НА ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЩАНЦОВАНЕ, ТЕХНОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗРАБОТКАТА ИМ
  • ГЛАВА 6. КОНСТРУКЦИИ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИСТОВ МАТЕРИАЛ (ЩАНЦИ, ЩАМПИ ЗА ЛИСТОВО ЩАМПОВАНЕ)
  • ГЛАВА 7. АКТИВНИ (РАБОТНИ) ЧАСТИ НА ЩАНЦИТЕ
  • ГЛАВА 8. ТЕХНОЛОГИЧНО НЕОБХОДИМИ (НОСЕЩИ, ВОДЕЩИ, ПОЗИЦИОНИРАЩИ) И СПОМАГАТЕЛНИ ЧАСТИ НА ЩАНЦИТЕ
  • ГЛАВА 9. ИЗБОР НА ПРЕСОВО ОБОРУДВАНЕ
  • ГЛАВА 10. МЕТОДИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ИЗРАБОТКАТА НА ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЛИСТОВ МАТЕРИАЛ (ЩАНЦИ)
  • ГЛАВА 11. ТИПОВИ ТЕХНОЛОГИЧНИ МАРШРУТИ ЗА ИЗРАБОТКА НА АКТИВНИТЕ, НА ТЕХНОЛОГИЧНО НЕОБХОДИМИТЕ И СПОМАГАТЕЛНИ ЧАСТИ НА ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕСОВАНЕ НА ЛИСТОВ МАТЕРИАЛ (ЩАНЦИ)
  • ГЛАВА 12. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИНСТРУМЕНТАЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО, ИЗРАБОТКАТА, МОНТАЖА И КОНТРОЛА НА ИНСТРУМЕНТАЛНАТА ЕКИПИРОВКА ЗА ПРЕСОВА ОБРАБОТКА НА ЛИСТОВ МАТЕРИАЛ
  • ГЛАВА 13. НАСТРОЙКА И ПРОБА (ТЕСТ) НА НОВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЩАНЦОВАНЕ – ОЦЕНКА НА КОНСТРУКЦИЯТА, КАЧЕСТВОТО НА ТЯХНАТА ИЗРАБОТКА И ТОЧНОСТТА НА ПРОИЗВЕДЕНОТО ИЗДЕЛИЕ
  • ГЛАВА 14 . БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА ИНСТРУМЕНТАЛНАТА ЕКИПИРОВКА ЗА ЩАНЦОВАНЕ
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПИСЪК НА ПРОЕКТИРАНИ И ВНЕДРЕНИ ИНСТРУМЕНТАЛНИ ЕКИПИРОВКИ ЗА ЩАНЦОВАНЕ, СРЕД КОИТО СА ИЗБРАНИ ИЗПОЛЗВАНИТЕ ПРИМЕРИ
 • ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

The Leanpub 45-day 100% Happiness Guarantee

Within 45 days of purchase you can get a 100% refund on any Leanpub purchase, in two clicks.

See full terms...

Write and Publish on Leanpub

Authors, publishers and universities use Leanpub to publish amazing in-progress and completed books and courses, just like this one. You can use Leanpub to write, publish and sell your book or course as well! Leanpub is a powerful platform for serious authors, combining a simple, elegant writing and publishing workflow with a store focused on selling in-progress ebooks. Leanpub is a magical typewriter for authors: just write in plain text, and to publish your ebook, just click a button. It really is that easy.

Learn more about writing on Leanpub