ПРОЕКТИPАНЕ, ИЗРАБОТКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ИНСТРУМЕНТАЛНА ЕКИПИРОВКА ЗА ПРЕСОВА ОБРАБОТКА НА ЛИСТОВ МАТЕРИАЛ
ПРОЕКТИPАНЕ, ИЗРАБОТКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ИНСТРУМЕНТАЛНА ЕКИПИРОВКА ЗА ПРЕСОВА ОБРАБОТКА НА ЛИСТОВ МАТЕРИАЛ
Free!
Minimum
$0.00
Suggested
ПРОЕКТИPАНЕ, ИЗРАБОТКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ИНСТРУМЕНТАЛНА ЕКИПИРОВКА ЗА ПРЕСОВА ОБРАБОТКА НА ЛИСТОВ МАТЕРИАЛ

Last updated on 2014-12-17

About the Book

Разгледани са основните инженерни задачи, решавани при производството на детайли от листов метал, видовете технологични процеси за пресова обработка на листови материали, типови конструкции на инструменти и пресово оборудване, методите за проектиране и оценка, използвани процеси за изработка на  инструменталната екипировка  за щанцоване, особености на нейната експлоатация и поддръжка. Използваните примери са на инструменти, реално внедрени в производството от автора. Книгата е предназначена е за специалисти в областта на студената пластична обработка на металите  -  инженери, конструктори, технолози, студенти, майстори  в инструментални цехове.

Packages

The Book
  • Bulgarian

  • PDF

  • EPUB

  • MOBI

  • APP

Free!
Minimum
$0.00
Suggested
Книга + Електронни таблици за EXCEL

Книгата е допълнена с Електронни таблици за определяне обща трудоемкост, срок на изработка, разпределение на времето по операции и цената на инструменти за щанцоване.

  • Bulgarian

  • PDF

  • EPUB

  • MOBI

  • APP

$5.00
Minimum
$5.00
Suggested

About the Author

Петър Димитров
Петър Димитров

Авторът по образование е машинен инженер, защитил дисертация по технология на машиностроенето и технологична екипировка. Има признати изобретения и публикувани научни статии в областа на инструменталната екипировка за щанцоване (студено листово щамповане).Той притежава над тридесет години професионален опит при проектиране, изработка и експлоатация на инструменти за щанцоване.

The Leanpub 45-day 100% Happiness Guarantee

Within 45 days of purchase you can get a 100% refund on any Leanpub purchase, in two clicks.

See full terms...

Write and Publish on Leanpub

Authors and publishers use Leanpub to publish amazing in-progress and completed ebooks, just like this one. You can use Leanpub to write, publish and sell your book as well! Leanpub is a powerful platform for serious authors, combining a simple, elegant writing and publishing workflow with a store focused on selling in-progress ebooks. Leanpub is a magical typewriter for authors: just write in plain text, and to publish your ebook, just click a button. It really is that easy.

Learn more about writing on Leanpub