Produkt zmysluplne
Free!
With Membership
$7.99
Minimum paid price

Produkt zmysluplne

Ako zmysluplne, rýchlejšie a lepšie tvoriť produkty s pomocou Agile, Scrum, Kanban a Lean prístupmi.

About the Book

Kniha vznikla na základe skúsenosti z práce s desiatkami firiem, tímov a stovkami ľudí, ktorí sa rozhodli začať pracovať inak, agilne. 

Čitateľ sa dozvie nielen detaily o praktikách a nastavení, ale predovšetkým princípy, ktoré je nutné pochopiť pre správne zavedenie agile vo firmách.

 • Share this book

 • Categories

  • Agile
  • Project Management
  • Lean
  • Teamwork
  • Startups
  • Software
  • Management
 • Feedback

  Email the Author(s)

About the Author

Dusan Kocurek
Dusan Kocurek

S agilnými praktikami sa začal zaoberať ešte  ako vedúci vývoja produktov pre krízový manažment Slovenskej Republiky. V roku 2007 bola práve táto spoločnosť prvou v Slovenskej republike, ktorá spoznávala agilné praktiky.

Už v tomto období sa ukázala potreba elektronického nástroja pre SCRUM. V priebehu dvoch večerov vznikol základ nástroja pre manažment Scrum tímov -  ScrumDesk. Práve počas vývoja tohto produktu sa tím jednak učil novú technológiu, ale predovšetkým aj objavoval nuansy agilného prístupu k vývoju. Dnes je hlavným produktovým vlastníkom zodpovedným za víziu a stratégiu produktového portfólia.

Od roku 2010 pôsobí ako konzultant, tréner a mentor zavádzania Agile. Na začiatku  možno nepochopiteľne jednoduché agilné postupy, no po rokoch aplikácie jasne fungujúce princípy a praktiky zmenili život nielen Dušanovi, ale aj stovkám ľudí zo Slovenska a zahraničia, s ktorými pracoval.

S konzultačnou prácou začal v zahraničných spoločnostiach (NAVTEQ-HERE, Ness Technologies). Dnes aktívne pomáha firmám na Slovensku a v Českej republike nielen  agilné praktiky zavádzať, ale aj zmeniť kultúru práce všetkých potrebných pre úspech produktov. Zamestnancov, manažmentu a aj klientov.

Je spoluzakladateľom spoločnosti ScrumDesk s.r.o. Popri konzultáciách sa naďalej venuje rozvoju portfólia produktov ScrumDesk podporujúcich agilný projektový manažment Scrum a Kanban. Jeho články zo života agilných tímov nájdete na http://www.scrum.sk.

Table of Contents

Svet v 21. storočí

Agilná transformácia

Biznis vízia a ciele

Ako to je „agilne“?

Myslieť inak. Agilne.

Základné východiská Agile

Agile Manifesto

Rozdiely tradičného a agilného prístupu k projektom

Prečo Agile

Výsledky, ktoré sa dajú dosiahnuť s Agile

Obmedzenia pri zavádzaní Agile

 Lean

Východiská Lean

Zbytočnosť v softvérovom priemysle

Zbytočné vlastnosti

Lean princípy

Lean praktiky

Mapovanie toku hodnoty

Iné lean techniky

Scrum

Princípy Scrum

Roly v Scrum

Produktový vlastník (Product Owner)

Chief Product Owner

ScrumMaster

Agilný tím

Východiská agilného tímu

5 zlyhaní tímu

Hodnoty agilného tímu

Analytik

Manažér

Agilné zmýšľanie a manažér

Štíhly vývoj

Ako sa správa manažér v agilnom prostredí

Nastavenie kompetencií v agilnom tíme - RACI matica

Ceremónie Scrum

Backlog Grooming

Sprint

Kanban tabuľa

Plánovanie v agilnom vývoji

Verzie produktu

Kapacita tímu

Faktor pozornosti / Focus Faktor

Typy požiadaviek a kapacita

Ako rátať kapacitu

Odhadovanie v Agile

Relatívne je lepšie

Storypointy

Story pointy vs. manday?

Planning Poker

Plánovanie sprintov v Scrum

Predplánovanie sprintu

Prvá príprava sprintu

Druhá príprava sprintu

Tretia príprava sprintu

Plánovanie sprintu

Kontrolný zoznam správne naplánovaného sprintu

Daily standup, denné stretnutie

Sprint review

Retrospektíva sprintu

Model zmeny

Štruktúra retrospektívneho stretnutia

Základná technika retrospektívy

Realizácia nápadu

Produkt agilne

Rámec agilného budovania produktu

Časti agilného rámca budovania produktu

SPOZNAŤ: Value Proposition Canvas

SPOZNAŤ: Mapa zákazníkov

SPOZNAŤ: Matica predstaviteľov

Druhy predstaviteľov

STAŤ SA: Persona

PREŽIŤ: Business Model Canvas

PREŽIŤ: Lean Canvas

PREŽIŤ: Elevator Statement

NAPLÁNOVAŤ: Požiadavky

Typy požiadaviek

Téma, iniciatíva

Feature, vlastnosť

Epik

User story

Iné typy požiadaviek

NAPLÁNOVAŤ: Produktový backlog

Mapa User stories

Backlog sprintu

Funkčný inkrement produktu

Impediment

Definícia Hotovo

Definition of Ready

Iné dohody

Metriky

BurnDown graf sprintu

BurnDown graf verzie

Graf rýchlosti (Velocity chart)

Cumulative Flow graf

Control graf

Lead a cycle time

Scrum of Scrum

Implementácia vylepšení v Scrum of Scrum

Referenčné listy

Scrum – agilný proces

Kickoff produktu

Vízia produktu

Release planning

Plánovanie verzie

Sprint

Plánovanie sprintu

Agenda stretnutia

Denné stretnutie (daily standup)

Sprint review

Retrospektíva

Príprava nasledujúceho sprintu

Príprava sprintu I.

Príprava sprintu II.

Príprava sprintu III.

Kontrolný zoznam pre používanie JIRA AGILE

Backlog

Plánovanie

Extrémne programovanie

Hodnoty

Princípy

Praktiky

Review kódu

Párové programovanie

Štandardy písania kódu

Refaktoring

Smrad v kóde

Pravidlo troch

Metódy refaktoringu

Denné úlohy ScrumMastra

ScrumMaster pred denným stretnutím

Referencie

 

The Leanpub 60 Day 100% Happiness Guarantee

Within 60 days of purchase you can get a 100% refund on any Leanpub purchase, in two clicks.

Now, this is technically risky for us, since you'll have the book or course files either way. But we're so confident in our products and services, and in our authors and readers, that we're happy to offer a full money back guarantee for everything we sell.

You can only find out how good something is by trying it, and because of our 100% money back guarantee there's literally no risk to do so!

So, there's no reason not to click the Add to Cart button, is there?

See full terms...

80% Royalties. Earn $16 on a $20 book.

We pay 80% royalties. That's not a typo: you earn $16 on a $20 sale. If we sell 5000 non-refunded copies of your book or course for $20, you'll earn $80,000.

(Yes, some authors have already earned much more than that on Leanpub.)

In fact, authors have earnedover $13 millionwriting, publishing and selling on Leanpub.

Learn more about writing on Leanpub

Free Updates. DRM Free.

If you buy a Leanpub book, you get free updates for as long as the author updates the book! Many authors use Leanpub to publish their books in-progress, while they are writing them. All readers get free updates, regardless of when they bought the book or how much they paid (including free).

Most Leanpub books are available in PDF (for computers) and EPUB (for phones, tablets and Kindle). The formats that a book includes are shown at the top right corner of this page.

Finally, Leanpub books don't have any DRM copy-protection nonsense, so you can easily read them on any supported device.

Learn more about Leanpub's ebook formats and where to read them

Write and Publish on Leanpub

You can use Leanpub to easily write, publish and sell in-progress and completed ebooks and online courses!

Leanpub is a powerful platform for serious authors, combining a simple, elegant writing and publishing workflow with a store focused on selling in-progress ebooks.

Leanpub is a magical typewriter for authors: just write in plain text, and to publish your ebook, just click a button. (Or, if you are producing your ebook your own way, you can even upload your own PDF and/or EPUB files and then publish with one click!) It really is that easy.

Learn more about writing on Leanpub