OTSUSTUSTEOORIA
$8.00
Minimum price
$10.00
Suggested price

OTSUSTUSTEOORIA

Sissejuhatus otsustusteooriasse ja heaolufunktsioonidesse majandusteoreetiliste rakendustega.

About the Book

Tagasivaateliselt saan nentida, et käesolevas monograafias on mul muuhulgas õnnestunud teostada

järgmist. 

Tähelepanu on juhitud mitmetele tähtsatele vigadele, mida ühed autorid ei tee, mis aga visalt

esinevad teiste autorite ülevaateartiklites ja mis nagu halb unenägu ilmuvad taas ja taas otsustus- ja

mänguteooria teooria õpikuis ning nende arvukais kordustrükkides. 

Rangelt domineeritud strateegia definitsioonis on erinevad autorid loogika kvantorite järjekorra

sageli segi ajanud (vt Ptk 14). 

Nõrga domineerimise definitsioon on sageli ebamääraselt esitatud ja käesolevas raamatus on

seda eksplitsiitselt parandatud "Pareto eelistuse" mõistega (vt Ptk 15). 

Käesolevas raamatus on kasutatud lihtsat kahaneva riskivältivusega funktsiooni 

u(x) = x/(x + 1) 

Sageli on kurdetud, et raske on leida lihtsa kujuga kasulikkusefunktsiooni, millel oleks kahanev

riskivältivus, mis lõpmatuses kahaneks nullini. Kui esitatakse lihtsate kasulikkusefunktsioonide

loetelu,  sisalduvad  selles  tavaliselt  lineaarne  kasulikkus,  logaritmiline  kasulikkus  ja

eksponentsiaalne kasulikkus (e konstantse riskivältivusega kasulikkus) - ent entsüklopeediates ja

õpikutes pole ma nägema juhtunud selle lihtsa funktsiooni mainimist ega kasutamist arvutustes.

Käesolevas  monograafias  on  selle  funktsiooni  jaoks  tehtud  mitmeid  arvutusi,  kaasaarvatud

kindlustusmakse puhul riski lisa arvutus. 

Hämmastava visadusega on kirjanduses korratud ekslikku väidet, et konstantse riskivältivusega

kasulikkusefunktsiooni abil saab selgitada vastastikku kasulikku kindlustuslepingut, eeldades, et

kindlustust pakkuva panga varandus on hiiglasuur ja tema kasulikkusefunktsiooni võib seetõttu

lähendada  lineaarseks.  Käesolevas  monograafias  on  tähelepanu  juhitud  sellele,  et  konstantse

riskivältivuse  korral  ei  õnnestu  seletada  vastastikku  motiveeritud  lepingute  ja  tehingute

võimalikkust  ning  et  Daniel  Bernoullil  oli  õigus:  kindlustuslepingu  seletamiseks  on  vajalik

kahaneva riskivältivusega kasulikkusefunktsioon. Motiveeritud lepingu võimalikkust on käesolevas

monograafias  seletatud  ülalnäidatud  kahaneva  riskivältivusega  kasulikkusefunktsiooni  najal,

tuletades vajalikud valemid ilmutatud kujul. 

Loodetavasti leidis lugeja käesoleva monograafia arvutustest ja aruteludest enda jaoks midagi

huvitavat ja jätkab neid arvutusi või esitab oma vastuarvutused. Nagu malemängus. Teie käik. 

Tallinnas, detsember 2019 

About the Author

Jüri Eintalu
Jüri Eintalu

PhD in philosophy, Tartu University

The Leanpub 60 Day 100% Happiness Guarantee

Within 60 days of purchase you can get a 100% refund on any Leanpub purchase, in two clicks.

Now, this is technically risky for us, since you'll have the book or course files either way. But we're so confident in our products and services, and in our authors and readers, that we're happy to offer a full money back guarantee for everything we sell.

You can only find out how good something is by trying it, and because of our 100% money back guarantee there's literally no risk to do so!

So, there's no reason not to click the Add to Cart button, is there?

See full terms...

80% Royalties. Earn $16 on a $20 book.

We pay 80% royalties. That's not a typo: you earn $16 on a $20 sale. If we sell 5000 non-refunded copies of your book or course for $20, you'll earn $80,000.

(Yes, some authors have already earned much more than that on Leanpub.)

In fact, authors have earnedover $13 millionwriting, publishing and selling on Leanpub.

Learn more about writing on Leanpub

Free Updates. DRM Free.

If you buy a Leanpub book, you get free updates for as long as the author updates the book! Many authors use Leanpub to publish their books in-progress, while they are writing them. All readers get free updates, regardless of when they bought the book or how much they paid (including free).

Most Leanpub books are available in PDF (for computers) and EPUB (for phones, tablets and Kindle). The formats that a book includes are shown at the top right corner of this page.

Finally, Leanpub books don't have any DRM copy-protection nonsense, so you can easily read them on any supported device.

Learn more about Leanpub's ebook formats and where to read them

Write and Publish on Leanpub

You can use Leanpub to easily write, publish and sell in-progress and completed ebooks and online courses!

Leanpub is a powerful platform for serious authors, combining a simple, elegant writing and publishing workflow with a store focused on selling in-progress ebooks.

Leanpub is a magical typewriter for authors: just write in plain text, and to publish your ebook, just click a button. (Or, if you are producing your ebook your own way, you can even upload your own PDF and/or EPUB files and then publish with one click!) It really is that easy.

Learn more about writing on Leanpub