Linh hoạt và tinh gọn by Tan Duong [Leanpub PDF/iPad/Kindle]
Linh hoạt và tinh gọn
Linh hoạt và tinh gọn
Free!
Minimum
$4.99
Suggested
Linh hoạt và tinh gọn

Last updated on 2016-12-23

About the Book

Phiên bản MLP (Minimum Loveable Product) này có 11 chương, bàn về các chủ đề quan trọng hàng đầu để tư duy và làm việc hiệu quả trong bối cảnh phức tạp và biến động.

Chương 1: Thái độ

Bàn về tầm quan trọng của Growth Mindset và yêu cầu về thái độ đối với cuộc sống.

Chương 2: Thói quen

Bàn về tầm quan trọng của thói quen, cơ chế hình thành thói quen ở con người. Chương này cũng giới thiệu một thói quen hiệu quả cho cuộc sống: Scrum.

Chương 3: Phức hợp

Bàn về cách thức ra quyết định trong bối cảnh phức tạp.

Chương 4: Tương tác

Bàn về vai trò của làm việc nhóm, và cơ chế làm việc nhóm linh hoạt thông qua tự tổ chức và liên chức năng.

Chương 5: Tri thức

Bàn về định nghĩa tri thức, tầm quan trọng của nó và cách đạt được nó.

Chương 6: Học hỏi

Bàn về tầm quan trọng của học hỏi, cách thức xây dựng thói quen học hỏi ở mức độ cá nhân và tập thể, cách thức xây dựng tổ chức học tập. Chương này cũng giới thiệu mô hình quản trị dựa vào tri thức của Nonaka và mối liên hệ với sự phát triển của tổ chức học tập và sáng tạo tri thức.

Chương 7: Năng lực

Bàn về cách thức phát triển năng lực và đo đạc năng lực ở mỗi người.

Chương 8: Động lực

Giới thiệu về những cách thức hiện đại để tạo động lực làm việc và học tập.

Chương 9: Hạnh phúc

Bàn về một cách định nghĩa khác về thành công, và cách mà mô thức Agile có thể giúp chúng ta hạnh phúc trong lao động.

Chương 10: Tập trung

Giới thiệu cách thức để tập trung trong công việc thông qua Pomodoro, Personal Kanban cho cá nhân và nhóm.

Chương 11: Đổi mới

Bàn về lí do chúng ta cần phải liên tục cải tiến, sức mạnh của Kaizen và cách thức để thiết lập thói quen cải tiến.

About the Author

Tan Duong
Tan Duong

Tác giả Dương Trọng Tấn là một nhà giáo, huấn luyện viên và nhà tư vấn Agile với nhiều năm kinh nghiệm đa dạng. Tấn là sáng lập viên của AgileVietnam, sáng lập viên và Giám đốc của Học viện Agile – đơn vị tiên phong trong đào tạo và tư vấn về Agile tại Việt Nam. Trước đó, Tấn có nhiều năm công tác tại tập đoàn FPT, nguyên là giám đốc điều hành của hệ thống đào tạo lập trình viên quốc tế FPT Aptech tại Hà Nội.

Dương Trọng Tấn cũng là đồng tác giả của "Cẩm nang Scrum cho người mới bắt đầu", cuốn sách về Scrum đầu tiên do người Việt viết và xuất bản tại Việt Nam, và hàng loạt dịch phẩm quan trọng khác liên quan đến Agile.

Trang web cá nhân: www.duongtrongtan.com

The Leanpub 45-day 100% Happiness Guarantee

Within 45 days of purchase you can get a 100% refund on any Leanpub purchase, in two clicks.
See full terms

Write and Publish on Leanpub

Authors and publishers use Leanpub to publish amazing in-progress and completed ebooks, just like this one. You can use Leanpub to write, publish and sell your book as well! Leanpub is a powerful platform for serious authors, combining a simple, elegant writing and publishing workflow with a store focused on selling in-progress ebooks. Leanpub is a magical typewriter for authors: just write in plain text, and to publish your ebook, just click a button. It really is that easy.

Learn more about writing on Leanpub