หัดใช้ Command-line Interface เถอะ
Free!
With Membership
$7.99
Suggested price

หัดใช้ Command-line Interface เถอะ

Let's learn `CLI` right now.

About the Book

ผมเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับผู้ที่สนใจใช้งานคอมพิวเตอร์ผ่าน Command-line Interface หรือที่เรียกกันแบบย่อๆ ได้ว่า CLI

มุ่งหวังให้สำหรับคนที่ไม่เคยหรือพอมีประสบการณ์มาบ้างเล็กน้อยได้ทำความรู้จักและสนิทสนมกับ CLI ให้มากขึ้นครับ โดยแนวการเขียนจะยึดหลัก "Learning by doing" คือคนอ่านต้องทำและเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้น ต้องหัดสังเกต และค้นหาส่ิงที่ตนสงสัยด้วยตนเอง

ใครที่เหมาะกับหนังสือเล่มนี้?

หากคุณมีคุณสมบัติดังนี้

 • เป็นคนที่ใช้งานคอมพิวเตอร์อยู่ก่อนแล้ว หมายรวมถึงสามารถลงโปรแกรมเองได้ แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • รู้จักและใช้ CLI มาก่อนเล็กน้อยหรือไม่เคยใช้มาก่อนเลย
 • กำลังสนใจและตั้งใจที่จะเรียนรู้การใช้งาน CLI

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับคุณครับ :D

 • Share this book

 • Categories

  • Software
  • Textbooks
  • Programming Cookbooks
 • Feedback

  Email the Author(s)
 • License

About the Author

Table of Contents

 • บทนำ
  • ว่าด้วยหนังสือเล่มนี้
  • ใครที่เหมาะกับหนังสือเล่มนี้?
 • บทที่ 00
  • ทำความเข้าใจกันก่อน
  • วิธีอ่านหนังสือเล่มนี้
  • ลิขสิทธิ์และความเป็นเจ้าของ
 • บทที่ 01
  • Terminal เส้นทางสู่ CLI
  • บทนี้เรียนรู้อะไร?
  • เพิ่มเติม
 • บทที่ 02
  • ทำความรู้จักกับ Shell
  • บทนี้เรียนรู้อะไร?
  • เพิ่มเติม
 • บทที่ 03
  • รู้จัก Path, Directory (pwd)
  • บทนี้เรียนรู้อะไร?
 • บทที่ 04
  • สร้าง Directory (mkdir)
  • บทนี้เรียนรู้อะไร?
  • เพิ่มเติม
 • บทที่ 05
  • สร้าง Empty File แบบด่วน (touch)
  • บทนี้เรียนรู้อะไร?
  • เพิ่มเติม
 • บทที่ 06
  • เปลี่ยน Directory (cd)
  • บทนี้เรียนรู้อะไร?
  • เพิ่มเติม
 • บทที่ 07
  • List Directory (ls)
  • บทนี้เรียนรู้อะไร?
  • เพิ่มเติม
 • บทที่ 08
  • ลบ Directory (rmdir)
  • บทนี้เรียนรู้อะไร?
  • เพิ่มเติม
 • บทที่ 09
  • Copy File และ Directory (cp)
  • บทนี้เรียนรู้อะไร?
  • เพิ่มเติม
 • บทที่ 10
  • Move/Rename File และ Directory (mv)
  • บทนี้เรียนรู้อะไร?
  • เพิ่มเติม
 • บทที่ 11
  • อ่าน Text File (cat , more , less)
  • บทนี้เรียนรู้อะไร?
  • เพิ่มเติม
 • บทที่ 12
  • ลบ File และ Directory (rm)
  • บทนี้เรียนรู้อะไร?
  • เพิ่มเติม
 • บทที่ 13
  • คำสั่งช่วยเหลือ (man)
  • บทนี้เรียนรู้อะไร?
  • เพิ่มเติม
 • บทที่ 14
  • Pipes ส่งผ่านผลลัพธ์ไปอีกคำสั่ง ( | )
  • บทนี้เรียนรู้อะไร?
  • เพิ่มเติม
 • บทที่ 15
  • I/O Redirection (< , > , >>)
  • บทนี้เรียนรู้อะไร?
  • เพิ่มเติม
 • บทที่ 16
  • Wildcards (* , ?)
  • บทนี้เรียนรู้อะไร?
  • เพิ่มเติม
 • บทที่ 17
  • ค้นหา Files (find)
  • บทนี้เรียนรู้อะไร?
  • เพิ่มเติม
 • บทที่ 18
  • คำสั่งสำหรับ Backup ข้อมูล (zip , unzip , tar)
  • บทนี้เรียนรู้อะไร?
  • เพิ่มเติม
 • บทที่ 19
  • ก้าวต่อไป
 • บทสุดท้าย
  • เกี่ยวกับผู้เขียน
  • เกี่ยวกับหนังสือ

The Leanpub 60-day 100% Happiness Guarantee

Within 60 days of purchase you can get a 100% refund on any Leanpub purchase, in two clicks.

See full terms

80% Royalties. Earn $16 on a $20 book.

We pay 80% royalties. That's not a typo: you earn $16 on a $20 sale. If we sell 5000 non-refunded copies of your book or course for $20, you'll earn $80,000.

(Yes, some authors have already earned much more than that on Leanpub.)

In fact, authors have earnedover $12 millionwriting, publishing and selling on Leanpub.

Learn more about writing on Leanpub

Free Updates. DRM Free.

If you buy a Leanpub book, you get free updates for as long as the author updates the book! Many authors use Leanpub to publish their books in-progress, while they are writing them. All readers get free updates, regardless of when they bought the book or how much they paid (including free).

Most Leanpub books are available in PDF (for computers) and EPUB (for phones, tablets and Kindle). The formats that a book includes are shown at the top right corner of this page.

Finally, Leanpub books don't have any DRM copy-protection nonsense, so you can easily read them on any supported device.

Learn more about Leanpub's ebook formats and where to read them

Write and Publish on Leanpub

You can use Leanpub to easily write, publish and sell in-progress and completed ebooks and online courses!

Leanpub is a powerful platform for serious authors, combining a simple, elegant writing and publishing workflow with a store focused on selling in-progress ebooks.

Leanpub is a magical typewriter for authors: just write in plain text, and to publish your ebook, just click a button. (Or, if you are producing your ebook your own way, you can even upload your own PDF and/or EPUB files and then publish with one click!) It really is that easy.

Learn more about writing on Leanpub