Efficiënt scripten met jQuery 1.11 (jQuery 2.1)
Efficiënt scripten met jQuery 1.11 (jQuery 2.1)
$5.00
Minimum prijs
$10.00
Voorgestelde prijs
Efficiënt scripten met jQuery 1.11 (jQuery 2.1)

Dit boek is 100% compleet

Voltooid op 2015-12-15

Over het boek

jQuery is veruit de populairste freeware JavaScript bibliotheek voor het ontwerp van interactieve webpagina’s. Via eenvoudige voorbeelden en oefeningen ontdekt u de mogelijkheden van jQuery. Elk hoofdstuk behandelt een deelaspect van de bibliotheek.

Met dit boek ontwerpt u een volledig interactieve en gebruiksvriendelijke website.

Volgende onderwerpen komen aan bod:
 • Inleiding JavaScript.
 • Integratie van de de jQuery bibliotheek.
 • Selectie van elementen op een webpagina.
 • Interactie met browser- en gebruikersevents.
 • Animaties en effecten.
 • DOM-manipulatie.
 • Dynamisch gegevens ophalen via AJAX (HTML, JSON en XML).
 • Cross-site scripting.
Voorkennis:
 • Voldoende kennis van HTML en CSS nodig.
 • Alle oefeningen in dit boek zijn geschreven in HTML5 en CSS3.
Lesmateriaal:

Over de auteur

Patrick Verhaert
Patrick Verhaert

Patrick Verhaert studeerde in 1986 af als Industrieel Ingenieur en is lector webdesign aan de Thomas More hogeschool, Campus Geel.

Voor meer info over de boeken van Patrick Verhaert, zie http://www.mediatafel.com/

Table of Contents

 • 1. Voorwoord.
  • 1.1 Voordelen van jQuery.
  • 1.2 Inhoud van het boek.
  • 1.3 Voor wie is dit boek bedoeld?
  • 1.4 HTML editor.
  • 1.5 Lesmateriaal bij dit handboek.
  • 1.6 Errata.
 • 2. Inleiding tot JavaScript.
  • 2.1 Events en Actions.
  • 2.2 Syntax regels.
  • 2.3 JavaScript debugger.
  • 2.4 Variabelen.
   • 2.4.1 Variant.
   • 2.4.2 Soorten variabelen.
   • 2.4.3 Datatype controleren.
  • 2.5 Operatoren.
   • 2.5.1 Rekenkundige operatoren.
   • 2.5.2 Vergelijkende operatoren.
   • 2.5.3 Logische operatoren.
   • 2.5.4 String operatoren.
  • 2.6 Voorwaardelijke instructies.
   • 2.6.1 If-else.
   • 2.6.2 Switch.
  • 2.7 Lussen.
   • 2.7.1 For.
   • 2.7.2 While.
   • 2.7.3 Do-while.
  • 2.8 Functies.
   • 2.8.1 Functie zonder parameters.
   • 2.8.2 Functie met parameters.
   • 2.8.3 Functie met return-waarde.
   • 2.8.4 Anonieme functie.
  • 2.9 Functies in jQuery.
  • 2.10 Scope (zichtbaarheid) van variabelen.
  • 2.11 Objecten.
   • 2.11.1 Wat is een object?
   • 2.11.2 Een object aanmaken.
   • 2.11.3 Een constructor functie.
   • 2.11.4 Een constructor functie met default eigenschappen.
  • 2.12 Ingebouwde JavaScriptobjecten.
   • 2.12.1 Het JavaScriptobject: Date.
   • 2.12.2 Het JavaScriptobject: Math.
   • 2.12.3 Het JavaScriptobject: String.
   • 2.12.4 Het browser object: History.
 • 3. jQuery integratie.
  • 3.1 jQuery integreren.
   • 3.1.1 jQuery framework downloaden.
   • 3.1.2 jQuery linken via CDN.
  • 3.2 jQuery 1.x vs 2.x.
  • 3.3 Javascript window.onload vs jQuery $(document).ready().
  • 3.4 Unobtrusive JavaScript.
  • 3.5 jQuery documentatie (API).
   • 3.5.1 Getter.
   • 3.5.2 Setter met één parameter.
   • 3.5.3 Setter met één of meer parameters.
   • 3.5.4 Setter met een anonieme functie.
  • 3.6 Afgeschafte (deprecated) methodes en selectors.
  • 3.7 jQuery cheat sheets.
  • 3.8 jQuery in combinatie met andere JavaScriptbibliotheken gebruiken.
 • 4. Elementen selecteren.
  • 4.1 Basis selectors.
   • 4.1.1 Tags, classes en id’s.
   • 4.1.2 Universele selector.
  • 4.2 Hiërarchische selectors.
   • 4.2.1 Descendant selector: $(‘ancestor descendant’).
   • 4.2.2 Child selector: $(‘parent > child’).
   • 4.2.3 Sibling selector (alle volgende) : $(‘prev ~ sibling’).
   • 4.2.4 Sibling selector (dadelijk aangrenzende): $(‘prev + next’).
  • 4.3 Basisfilters.
   • 4.3.1 Subselecties binnen een reeks.
   • 4.3.2 Inverse subselecties binnen een reeks met :not().
   • 4.3.3 Overige subselecties.
  • 4.4 Inhoudsfilters.
   • 4.4.1 Het element bevat een bepaalde tekst :contains().
   • 4.4.2 Het element bevat een bepaald element :has().
   • 4.4.3 Lege (:empty) of niet lege (:parent) elementen.
  • 4.5 Attribuut selectors.
   • 4.5.1 Attribuut bestaat [name].
   • 4.5.2 Attribuut is gelijk aan [name="value"].
   • 4.5.3 Attribuut is niet gelijk aan [name!="value"].
   • 4.5.4 Attribuut begint met [name^="value"].
   • 4.5.5 Attribuut eindigt op [name$="value"].
   • 4.5.6 Attribuut bevat [name*="value"].
   • 4.5.7 Attribuut bevat meerdere filters [filter1][filter2].
  • 4.6 Childfilters.
   • 4.6.1 Eerste child element :first-child.
   • 4.6.2 Laatste child element :last-child.
   • 4.6.3 Eerste sibling element binnen dezefde parent :first-of-type.
   • 4.6.4 Laatste sibling element binnen dezefde parent :last-of-type.
   • 4.6.5 Het n-de child elementen.
   • 4.6.6 Het enige child element :only-child().
   • 4.6.7 Het enige child element van dat type binnen dezefde parent :only-of-type().
  • 4.7 Formulierfilters.
   • 4.7.1 De type-selector (button, submit, reset, checkbox, …).
   • 4.7.2 Overige attributen (:checked, :disabled, :enabled en :selected).
  • 4.8 Zichtbaarheidsfilters.
  • 4.9 Toepassing 1: gemeentelijst filteren (basisversie).
  • 4.10 Toepassing 2: openingsuren markeren.
 • 5. Selectie verfijnen (traversing).
  • 5.1 Filter methodes.
   • 5.1.1 First(), last() en eq().
   • 5.1.2 Slice().
   • 5.1.3 Filter().
   • 5.1.4 Not().
   • 5.1.5 Has().
   • 5.1.6 Is().
  • 5.2 Element looping: each().
  • 5.3 Selecties in cascade: end().
  • 5.4 Hiërarchische selectors.
   • 5.4.1 Parent(), parents(), children() en find().
   • 5.4.2 Next(), nextAll() en nextUntil().
   • 5.4.3 Prev(), prevAll() en prevUntil().
   • 5.4.4 Siblings().
   • 5.4.5 Closest().
   • 5.4.6 AddBack().
  • 5.5 De snelheidstest.
  • 5.6 Toepassing 1: gemeentelijst filteren (uitgebreide versie).
  • 5.7 Toepassing 2: rating.
 • 6. Events
  • 6.1 Documentevents.
   • 6.1.1 $(document).ready().
   • 6.1.2 $(window).on(‘load’, function(){…}).
   • 6.1.3 $(window).on(‘unload’, function(){…}).
  • 6.2 Gebruikersevents.
   • 6.2.1 Muisevents.
   • 6.2.2 Formulierevent.
   • 6.2.3 Toetsenbordevents.
   • 6.2.4 Gebruikersevents zonder callback functie.
  • 6.3 Event bubbling.
  • 6.4 Event methodes en properties.
   • 6.4.1 Event methodes.
   • 6.4.2 Event properties.
  • 6.5 Hover-event: methode met een dubbele functie.
  • 6.6 De methode on().
   • 6.6.1 Eén selector en meerdere events met dezelfde functie.
   • 6.6.2 Eén selector en meerdere events met verschillende functies.
   • 6.6.3 Live event.
  • 6.7 Event handlers verwijderen.
  • 6.8 Toepassing 1: reactietest.
 • 7. Animaties en effecten.
  • 7.1 Basiseffecten.
   • 7.1.1 Show(), hide() en toggle().
   • 7.1.2 SlideUp(), slideDown() en slideToggle().
   • 7.1.3 FadeIn(), fadeOut() en fadeToggle().
   • 7.1.4 FadeTo().
  • 7.2 Aangepaste animaties.
   • 7.2.1 Simultane animaties.
   • 7.2.2 Sequentiële animaties.
   • 7.2.3 Simultane + sequentiële animaties.
  • 7.3 Animatie pauzeren: delay().
  • 7.4 Animatie beëindigen: finish().
  • 7.5 Animatie afbreken: stop().
  • 7.6 Versnellingsparameter.
  • 7.7 Toepassing 1: vloeiend scrollen.
  • 7.8 Toepassing 2: tabbladen.
 • 8. DOM manipulatie.
  • 8.1 HTML-attributen.
   • 8.1.1 attr(), removeAttr() en data().
   • 8.1.2 css().
   • 8.1.3 addClass(), removeClass(), toggleClass() en hasClass().
  • 8.2 Object dimensies.
  • 8.3 Elementen toevoegen.
   • 8.3.1 Binnen de selector.
   • 8.3.2 Buiten de selector.
   • 8.3.3 Rond de selector.
   • 8.3.4 before() vs insertBefore().
  • 8.4 Elementen verwijderen.
  • 8.5 Elementen vervangen.
  • 8.6 Elementen klonen.
  • 8.7 Toepassing 1: lightbox.
 • 9. Inleiding tot AJAX.
  • 9.1 Historiek.
  • 9.2 Wat is XML?
  • 9.3 Wat is JSON?
  • 9.4 Requests filteren met GET en POST.
   • 9.4.1 Formulier verzenden met de GET-methode.
   • 9.4.2 Formulier verzenden met de POST-methode.
   • 9.4.3 GET-methode zonder formulier.
  • 9.5 Zes soorten AJAX requests.
  • 9.6 Same origin policy.
  • 9.7 Cross-site scripting.
 • 10. AJAX zonder server-side scripting.
  • 10.1 Load().
   • 10.1.1 Load(): HTML zonder callback.
   • 10.1.2 Load(): HTML met callback.
  • 10.2 $.getScript().
  • 10.3 $.getJSON().
   • 10.3.1 $.getJSON(): JSON met een eenvoudige literal array.
   • 10.3.2 $.getJSON(): JSON met één object.
   • 10.3.3 $.getJSON(): JSON met meerdere objecten.
  • 10.4 $.get() en $.post().
   • 10.4.1 $.get(): HTML.
   • 10.4.2 $.get(): JSON met één object.
   • 10.4.3 $.get(): XML.
   • 10.4.4 $.get(): JSON vs. XML.
   • 10.4.5 $.post().
  • 10.5 $.ajax().
  • 10.6 Globale AJAX event handlers.
  • 10.7 Externe gegevens ophalen via JSONP.
   • 10.7.1 Filminfo ophalen via IMDB.
   • 10.7.2 Stadsinfo opvragen via GeoBytes.
   • 10.7.3 JSONP met $.get(), $.post() of $.ajax().
 • 11. AJAX met server-side scripting.
  • 11.1 Master/detailrelatie met load().
  • 11.2 Master/detailrelatie met $.get().
  • 11.3 Contactformulier verzenden met $.post().
  • 11.4 Cross-site scripting (XSS).
   • 11.4.1 Het proxyscript.
   • 11.4.2 HTML: boeken Campinia Media.
   • 11.4.3 JSON: Google Maps.
   • 11.4.4 XML: iTunes feed.

Authors have earned$9,528,549writing, publishing and selling on Leanpub,
earning 80% royalties while saving up to 25 million pounds of CO2 and up to 46,000 trees.

Learn more about writing on Leanpub

The Leanpub 45-day 100% Happiness Guarantee

Binnen 45 dagen na aankoop kunt u een 100% restitutie op elke Leanpub aankoop, in twee klikken We de restituties handmatig verwerken. , dus maken ze een paar dagen duren om te verschijnen. Zie volledige voorwaarden.

Free Updates. DRM Free.

If you buy a Leanpub book, you get free updates for as long as the author updates the book! Many authors use Leanpub to publish their books in-progress, while they are writing them. All readers get free updates, regardless of when they bought the book or how much they paid (including free).

Most Leanpub books are available in PDF (for computers), EPUB (for phones and tablets) and MOBI (for Kindle). The formats that a book includes are shown at the top right corner of this page.

Finally, Leanpub books don't have any DRM copy-protection nonsense, so you can easily read them on any supported device.

Learn more about Leanpub's ebook formats and where to read them

Write and Publish on Leanpub

Authors and publishers use Leanpub to publish amazing in-progress and completed ebooks, just like this one. You can use Leanpub to write, publish and sell your book as well! Leanpub is a powerful platform for serious authors, combining a simple, elegant writing and publishing workflow with a store focused on selling in-progress ebooks. Leanpub is a magical typewriter for authors: just write in plain text, and to publish your ebook, just click a button. It really is that easy.

Learn more about writing on Leanpub