Git Basic
Git Basic
Free!
Minimum
$5.00
Suggested
Git Basic

Last updated on 2012-05-24

About the Book

Git là một công cụ quản lý mã nguồn giống như SVN, CVS, một công cụ rất hay dành cho các nhà phát triển phần mềm. Tôi được biết đến Git nhiều năm nhưng để sử dụng thành thạo công cụ này thì không đơn giản chút nào. Thật may mắn khi tôi đọc được tài liệu Git Magic, đây là một tài liệu rất hay và thực tế cho những ai bắt đầu làm quen với Git.

Quyển sách được dịch từ bản gốc Git Magic tại địa chỉ http://www-cs-students.stanford.edu/~blynn/gitmagic/. Rất cám ơn bạn Trần Ngọc Quân đã dịch sách này sang tiếng Việt. Tôi chỉ làm nhiệm vụ đóng gói tạo các bản dành cho các thiết bị đọc sách khác cho nên nó hoàn toàn FREE

------------------

Lời nói đầu

Lời cảm ơn!

Giấy phép sử dụng

1. Giới thiệu

Công Việc giống như Trò Chơi

Quản Lý Mã Nguồn

Hệ Thống Phân Tán

Quan Niệm Cổ Hủ

Xung Đột Khi Trộn

2. Các Thủ Thuật Cơ Bản

Ghi lại Trạng thái

Thêm, Xóa, Đổi Tên

Chức Năng Undo/Redo

Sự quay lại

Tạo Nhật Ký các thay đổi

Tải về các Tệp tin

Thử Nghiệm

Xuất Bản

Tôi Đã Làm Được Gì?

Bài Tập

3. Nhân Bản

Đồng bộ hóa Các Máy tính

Quản lý theo cách Cũ

Mã nguồn riêng tư

Kho thuần

Push ngược với pull

Rẽ nhánh một dự án

Sao lưu không giới hạn

Làm nhiều việc cùng lúc

Song hành cùng các hệ thống SCM khác

Mercurial

Bazaar

Tại sao Tôi sử dụng Git

4. Thủ Thuật Tạo Nhánh

Nút Điều Khiển

Bản Nháp

Sửa Nhanh

Trộn

Làm Việc Liên Tục

Cải Tổ Lại Sự Pha Trộn

Quản Lý Các Nhánh

Nhánh Tạm

Làm Theo Cách Của Mình

5. Bài Học về Lịch Sử

Dừng Lại Sửa Chữa

… Và Sau đó là Nhiều Lần

Thay Đổi Riêng Sắp Xếp Sau

Viết Lại Lịch Sử

Tự Tạo Lịch Sử

Vị Trí Nào Phát Sinh Lỗi?

Ai Đã Làm Nó Sai?

Kinh Nghiệm Riêng

6. Đa Người Dùng

Tôi Là Ai?

Git Thông Qua SSH, HTTP

Git Thông Qua Mọi Thứ

Vá: Sự Thịnh Hành Toàn Cầu

Rất tiếc! Tôi đã chuyển đi

Nhánh Trên Mạng

Đa Máy chủ

Sở Thích Riêng Của Tôi

7. Trở Thành Kiện Tướng

Phát hành Mã Nguồn

Chỉ Commit Những Gì Thay Đổi

Lần commit này Nhiều Quá!

Mục Lục: Vùng trạng thái của Git

Đừng Quên HEAD Của Mình

Săn tìm-HEAD

Xây Dựng trên Git

Cứ Phiêu Lưu

Ngăn Ngừa Commit Sai

8. Bí Quyết của Git

Tính Ẩn

Toàn Vẹn Dữ Liệu

Thông Minh

Mục Lục

Nguồn Gốc của Git

Đối tượng Cơ Sở Dữ Liệu

Đối Tượng Blob

Đối Tượng Tree

Lần Commit

Khó Phân Biệt Được sự Thần Kỳ

9. Phụ lục A: Hạn chế của Git

Điểm Yếu SHA1

Microsoft Windows

Các Tệp tin Không liên quan

Ai Sửa và Sửa gì?

Lịch Sử Tệp Tin

Khởi tạo Bản Sao

Các Dự Án Hay Thay Đổi

Bộ Đếm

Với Thư Mục Rỗng

Lần Commit Khởi tạo

Giao diện Lập lờ

10. Phụ lục B: Dịch Bản Hướng Dẫn Này

About the Author

Huy Vu
Huy Vu

Coder

The Leanpub 45-day 100% Happiness Guarantee

Within 45 days of purchase you can get a 100% refund on any Leanpub purchase, in two clicks.

See full terms...

Write and Publish on Leanpub

Authors and publishers use Leanpub to publish amazing in-progress and completed ebooks, just like this one. You can use Leanpub to write, publish and sell your book as well! Leanpub is a powerful platform for serious authors, combining a simple, elegant writing and publishing workflow with a store focused on selling in-progress ebooks. Leanpub is a magical typewriter for authors: just write in plain text, and to publish your ebook, just click a button. It really is that easy.

Learn more about writing on Leanpub