Git Basic
Free!
With Membership
$7.99
Suggested price

Git Basic

Bản tiếng Việt

About the Book

Git là một công cụ quản lý mã nguồn giống như SVN, CVS, một công cụ rất hay dành cho các nhà phát triển phần mềm. Tôi được biết đến Git nhiều năm nhưng để sử dụng thành thạo công cụ này thì không đơn giản chút nào. Thật may mắn khi tôi đọc được tài liệu Git Magic, đây là một tài liệu rất hay và thực tế cho những ai bắt đầu làm quen với Git.

Quyển sách được dịch từ bản gốc Git Magic tại địa chỉ http://www-cs-students.stanford.edu/~blynn/gitmagic/. Rất cám ơn bạn Trần Ngọc Quân đã dịch sách này sang tiếng Việt. Tôi chỉ làm nhiệm vụ đóng gói tạo các bản dành cho các thiết bị đọc sách khác cho nên nó hoàn toàn FREE

------------------

Lời nói đầu

Lời cảm ơn!

Giấy phép sử dụng

1. Giới thiệu

Công Việc giống như Trò Chơi

Quản Lý Mã Nguồn

Hệ Thống Phân Tán

Quan Niệm Cổ Hủ

Xung Đột Khi Trộn

2. Các Thủ Thuật Cơ Bản

Ghi lại Trạng thái

Thêm, Xóa, Đổi Tên

Chức Năng Undo/Redo

Sự quay lại

Tạo Nhật Ký các thay đổi

Tải về các Tệp tin

Thử Nghiệm

Xuất Bản

Tôi Đã Làm Được Gì?

Bài Tập

3. Nhân Bản

Đồng bộ hóa Các Máy tính

Quản lý theo cách Cũ

Mã nguồn riêng tư

Kho thuần

Push ngược với pull

Rẽ nhánh một dự án

Sao lưu không giới hạn

Làm nhiều việc cùng lúc

Song hành cùng các hệ thống SCM khác

Mercurial

Bazaar

Tại sao Tôi sử dụng Git

4. Thủ Thuật Tạo Nhánh

Nút Điều Khiển

Bản Nháp

Sửa Nhanh

Trộn

Làm Việc Liên Tục

Cải Tổ Lại Sự Pha Trộn

Quản Lý Các Nhánh

Nhánh Tạm

Làm Theo Cách Của Mình

5. Bài Học về Lịch Sử

Dừng Lại Sửa Chữa

… Và Sau đó là Nhiều Lần

Thay Đổi Riêng Sắp Xếp Sau

Viết Lại Lịch Sử

Tự Tạo Lịch Sử

Vị Trí Nào Phát Sinh Lỗi?

Ai Đã Làm Nó Sai?

Kinh Nghiệm Riêng

6. Đa Người Dùng

Tôi Là Ai?

Git Thông Qua SSH, HTTP

Git Thông Qua Mọi Thứ

Vá: Sự Thịnh Hành Toàn Cầu

Rất tiếc! Tôi đã chuyển đi

Nhánh Trên Mạng

Đa Máy chủ

Sở Thích Riêng Của Tôi

7. Trở Thành Kiện Tướng

Phát hành Mã Nguồn

Chỉ Commit Những Gì Thay Đổi

Lần commit này Nhiều Quá!

Mục Lục: Vùng trạng thái của Git

Đừng Quên HEAD Của Mình

Săn tìm-HEAD

Xây Dựng trên Git

Cứ Phiêu Lưu

Ngăn Ngừa Commit Sai

8. Bí Quyết của Git

Tính Ẩn

Toàn Vẹn Dữ Liệu

Thông Minh

Mục Lục

Nguồn Gốc của Git

Đối tượng Cơ Sở Dữ Liệu

Đối Tượng Blob

Đối Tượng Tree

Lần Commit

Khó Phân Biệt Được sự Thần Kỳ

9. Phụ lục A: Hạn chế của Git

Điểm Yếu SHA1

Microsoft Windows

Các Tệp tin Không liên quan

Ai Sửa và Sửa gì?

Lịch Sử Tệp Tin

Khởi tạo Bản Sao

Các Dự Án Hay Thay Đổi

Bộ Đếm

Với Thư Mục Rỗng

Lần Commit Khởi tạo

Giao diện Lập lờ

10. Phụ lục B: Dịch Bản Hướng Dẫn Này

About the Author

Huy Vu
Huy Vu

Coder

Table of Contents

 1. Lời cám ơn
 2. Lời nói đầu
 3. Lời cảm ơn!
 4. Giấy phép sử dụng
 5. Chương 2. Các Thủ Thuật Cơ Bản
 6. Ghi lại Trạng thái
 7. Thêm, Xóa, Đổi Tên
 8. Chức Năng Undo/Redo
 9. Sự quay lại
 10. Tạo Nhật Ký các thay đổi
 11. Tải về các Tệp tin
 12. Thử Nghiệm
 13. Xuất Bản
 14. Tôi Đã Làm Được Gì?
 15. Bài Tập
 16. Chương 3. Nhân Bản
 17. Đồng bộ hóa Các Máy tính
 18. Quản lý theo cách Cũ
 19. Mã nguồn riêng tư
 20. Kho thuần
 21. Push ngược với pull
 22. Rẽ nhánh một dự án
 23. Sao lưu không giới hạn
 24. Làm nhiều việc cùng lúc
 25. Song hành cùng các hệ thống SCM khác
 26. Mercurial
 27. Bazaar
 28. Tại sao Tôi sử dụng Git
 29. Chương 4. Thủ Thuật Tạo Nhánh
 30. Nút Điều Khiển
 31. Bản Nháp
 32. Sửa Nhanh
 33. Trộn
 34. Làm Việc Liên Tục
 35. Cải Tổ Lại Sự Pha Trộn
 36. Quản Lý Các Nhánh
 37. Nhánh Tạm
 38. Làm Theo Cách Của Mình
 39. Chương 5. Bài Học về Lịch Sử
 40. Dừng Lại Sửa Chữa
 41. … Và Sau đó là Nhiều Lần
 42. Thay Đổi Riêng Sắp Xếp Sau
 43. Viết Lại Lịch Sử
 44. Tự Tạo Lịch Sử
 45. Vị Trí Nào Phát Sinh Lỗi?
 46. Ai Đã Làm Nó Sai?
 47. Kinh Nghiệm Riêng
 48. Chương 6. Đa Người Dùng
 49. Tôi Là Ai?
 50. Git Thông Qua SSH, HTTP
 51. Git Thông Qua Mọi Thứ
 52. Vá: Sự Thịnh Hành Toàn Cầu
 53. Rất tiếc! Tôi đã chuyển đi
 54. Nhánh Trên Mạng
 55. Đa Máy chủ
 56. Sở Thích Riêng Của Tôi
 57. Chương 7. Trở Thành Kiện Tướng
 58. Phát hành Mã Nguồn
 59. Chỉ Commit Những Gì Thay Đổi
 60. Lần commit này Nhiều Quá!
 61. Mục Lục: Vùng trạng thái của Git
 62. Đừng Quên HEAD Của Mình
 63. Săn tìm-HEAD
 64. Xây Dựng trên Git
 65. Cứ Phiêu Lưu
 66. Ngăn Ngừa Commit Sai
 67. Chương 8. Bí Quyết của Git
 68. Tính Ẩn
 69. Toàn Vẹn Dữ Liệu
 70. Thông Minh
 71. Mục Lục
 72. Nguồn Gốc của Git
 73. Đối tượng Cơ Sở Dữ Liệu
 74. Đối Tượng Blob
 75. Đối Tượng Tree
 76. Lần Commit
 77. Khó Phân Biệt Được sự Thần Kỳ
 78. Chương 9. Phụ lục A: Hạn chế của Git
 79. Điểm Yếu SHA1
 80. Microsoft Windows
 81. Các Tệp tin Không liên quan
 82. Ai Sửa và Sửa gì?
 83. Lịch Sử Tệp Tin
 84. Khởi tạo Bản Sao
 85. Các Dự Án Hay Thay Đổi
 86. Bộ Đếm
 87. Với Thư Mục Rỗng
 88. Lần Commit Khởi tạo
 89. Giao diện Lập lờ
 90. Chương 10. Phụ lục B: Dịch Bản Hướng Dẫn Này

The Leanpub 60 Day 100% Happiness Guarantee

Within 60 days of purchase you can get a 100% refund on any Leanpub purchase, in two clicks.

See full terms

80% Royalties. Earn $16 on a $20 book.

We pay 80% royalties. That's not a typo: you earn $16 on a $20 sale. If we sell 5000 non-refunded copies of your book or course for $20, you'll earn $80,000.

(Yes, some authors have already earned much more than that on Leanpub.)

In fact, authors have earnedover $13 millionwriting, publishing and selling on Leanpub.

Learn more about writing on Leanpub

Free Updates. DRM Free.

If you buy a Leanpub book, you get free updates for as long as the author updates the book! Many authors use Leanpub to publish their books in-progress, while they are writing them. All readers get free updates, regardless of when they bought the book or how much they paid (including free).

Most Leanpub books are available in PDF (for computers) and EPUB (for phones, tablets and Kindle). The formats that a book includes are shown at the top right corner of this page.

Finally, Leanpub books don't have any DRM copy-protection nonsense, so you can easily read them on any supported device.

Learn more about Leanpub's ebook formats and where to read them

Write and Publish on Leanpub

You can use Leanpub to easily write, publish and sell in-progress and completed ebooks and online courses!

Leanpub is a powerful platform for serious authors, combining a simple, elegant writing and publishing workflow with a store focused on selling in-progress ebooks.

Leanpub is a magical typewriter for authors: just write in plain text, and to publish your ebook, just click a button. (Or, if you are producing your ebook your own way, you can even upload your own PDF and/or EPUB files and then publish with one click!) It really is that easy.

Learn more about writing on Leanpub