ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΑΤΑΔΥΣΗ: Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
$9.50
Minimum price
$9.50
Suggested price

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΑΤΑΔΥΣΗ: Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Ένας πλήρης οδηγός των 3 επιπέδων της ελεύθερης κατάδυσης

About the Book

Η “Φυσιολογία και Ιατρική της Κατάδυσης με Άπνοια” είναι ένα βιβλίό που καλύπτει όλα τα θέματα φυσιολογίας της ελεύθερης κατάδυσης

Το βιβλίο είναι μία σπάνια έκδοση στην παγκόσμια βιβλιογραφία, πιθανότατα είναι και η μοναδική που καλύπτει αποκλειστικά την φυσιολογία της ελεύθερης κατάδυσης. Αποτελεί μία εγκυκλοπαίδεια της φυσιολογίας αναλύοντας εξαντλητικά κάθε ζήτημα που αφορά τον σχετικό τομέα.

Στόχος της έκδοσης ήταν να δημιουργηθεί ένα βιβλίο - οδηγός της κατάδυσης. Γραμμένο σε εξαιρετικά απλή και κατανοητή γλώσσα, με πολλά επεξηγηματικά σκίτσα, πίνακες και φωτογραφίες, το βιβλίο καθοδηγεί τον καινούργιο δύτη και τον διδάσκει βήμα προς βήμα την φυσιολογία της κατάδυσης και τις τεχνικές που θα εφαρμόσει στην άπνοια.

About the Author

IOANNIS DETORAKIS
IOANNIS DETORAKIS

Yannis Detorakis was born in Athens, Greece, in 1967 and his parents come from Crete. He started free diving and scuba diving at the age of 17 and continues since. He studied biology and made several research programs in diving - hyperbaric physiology.

He is a scuba and free diving instructor since 1991 (today a Master Instructor PADI) and a Free Diver Instructor Trainer CMAS since 2002.

He is the first PADI Freediving Instructor in Greece since 2004 and since 2016 he is a Freediver Instructor Trainer PADI for the new PADI Free diving courses.

Yannis is a designer of Free Diving Courses: At 2001 he founded his Diving Center "Atlantis Diving" in Athens and at 2004 he started his own - designed 3 PADI Free Diving Distinctive Specialties (Free Diver - Advanced Free Diver and Master Free Diver) teaching hundreds of student free divers the following years.

As an author he has written 6 books about free diving: The History, The Technique for the first 10 meters, The Physiology, The Equipment and others, now being translated in English.

The Leanpub 60-day 100% Happiness Guarantee

Within 60 days of purchase you can get a 100% refund on any Leanpub purchase, in two clicks.

See full terms

80% Royalties. Earn $16 on a $20 book.

We pay 80% royalties. That's not a typo: you earn $16 on a $20 sale. If we sell 5000 non-refunded copies of your book or course for $20, you'll earn $80,000.

(Yes, some authors have already earned much more than that on Leanpub.)

In fact, authors have earnedover $12 millionwriting, publishing and selling on Leanpub.

Learn more about writing on Leanpub

Free Updates. DRM Free.

If you buy a Leanpub book, you get free updates for as long as the author updates the book! Many authors use Leanpub to publish their books in-progress, while they are writing them. All readers get free updates, regardless of when they bought the book or how much they paid (including free).

Most Leanpub books are available in PDF (for computers) and EPUB (for phones, tablets and Kindle). The formats that a book includes are shown at the top right corner of this page.

Finally, Leanpub books don't have any DRM copy-protection nonsense, so you can easily read them on any supported device.

Learn more about Leanpub's ebook formats and where to read them

Write and Publish on Leanpub

You can use Leanpub to easily write, publish and sell in-progress and completed ebooks and online courses!

Leanpub is a powerful platform for serious authors, combining a simple, elegant writing and publishing workflow with a store focused on selling in-progress ebooks.

Leanpub is a magical typewriter for authors: just write in plain text, and to publish your ebook, just click a button. (Or, if you are producing your ebook your own way, you can even upload your own PDF and/or EPUB files and then publish with one click!) It really is that easy.

Learn more about writing on Leanpub