20 สิ่งที่นักพัฒนา software ควรรู้ จาก somkiat.cc
20 สิ่งที่นักพัฒนา software ควรรู้ จาก somkiat.cc
Free!
Minimum price
$5.00
Suggested price
20 สิ่งที่นักพัฒนา software ควรรู้ จาก somkiat.cc

This book is 99% complete

Last updated on 2015-04-05

About the Book

หนังสือเล่มนี้ เป็นการรวบรวมเรื่องที่นักพัฒนา software ควรรู้ และเข้าใจ

จาก blog http://www.somkiat.cc

ซึ่งจะทำการเพิ่มเรื่องต่างๆ ที่น่าสนใจเข้ามาเรื่อยๆ

About the Author

Table of Contents

สิ่งที่นักพัฒนา software ควรรู้ ประกอบไปด้วย

 • Code ทุกตัวอักษร ควรเกิดมาอย่างมีเหตุผล

 • หันกลับมาทบทวน code ที่เขียนกันสักหน่อย

 • มาหัดอ่าน code กันสักนิด

 • รู้จักลบ code เสียบ้าง

 • ตรวจสอบรูปแบบ code แบบอัตโนมัติ

 • ทำการ comment เท่าที่จำเป็นเท่านั้น

 • เรียนรู้กับคำว่า อัตโนมัติ

 • อย่าไปแตะ code นะ เดี๋ยวงานเข้า

 • นักพัฒนาควรเรียนรู้อยู่อย่างเสมอ

 • คุณใช้งาน IDE เต็มประสิทธิภาพไหม
 • คุณใช้งาน command-line บ้างไหมนะ
 • ว่าด้วยเรื่อง ความเป็นมืออาชีพ
 • ทำงานอย่างเดียว ให้มันดีก่อนเถอะ
 • รูปแบบของ code นั้นสำคัญไฉน
 • กฎของลูกเสือ มันยังไงกันนะ
 • Deliberate practice
 • สิ่งใดที่มันเจ็บ ก็ทำบ่อยๆ ซะ
 • อย่าปล่อยให้ความผิดพลาดมันลอยนวล
 • ใช้งาน version control กันหรือยัง ?
 • มาทำงานเป็นคู่กันดูไหม

The Leanpub 45-day 100% Happiness Guarantee

Within 45 days of purchase you can get a 100% refund on any Leanpub purchase, in two clicks.

See full terms...

Write and Publish on Leanpub

Authors, publishers and universities use Leanpub to publish amazing in-progress and completed books and courses, just like this one. You can use Leanpub to write, publish and sell your book or course as well! Leanpub is a powerful platform for serious authors, combining a simple, elegant writing and publishing workflow with a store focused on selling in-progress ebooks. Leanpub is a magical typewriter for authors: just write in plain text, and to publish your ebook, just click a button. It really is that easy.

Learn more about writing on Leanpub