The Elements of Data Analytic Style (Phiên Bản Tiếng Việt)
Free!
With Membership
$10.00
Suggested price

The Elements of Data Analytic Style (Phiên Bản Tiếng Việt)

Một hướng dẫn dành cho những người muốn phân tích dữ liệu.

About the Book

Phân tích dữ liệu ít nhất cũng như là một nghệ thuật như nó là một khoa học. Cuốn sách này tập trung vào các chi tiết của việc phân tích dữ liệu mà đôi khi bị sót trong các lớp học và sách giáo trình thống kê truyền thống. Nó dựa một phần vào các bài đăng trên blog của tác giả, tài liệu giảng dạy, và các hướng dẫn như:

 •    10 điều thống kê đã dạy chúng ta về việc phân tích dữ liệu lớn
 •    Hướng dẫn của Nhóm Leek về gói R
 •    Làm thế nào để chia sẻ dữ liệu với một nhà thống kê

Tác giả là một trong những người đồng phát triển Chuyên ngành Khoa học Dữ liệu của Johns Hopkins, chương trình khoa học dữ liệu lớn nhất thế giới đã thu hút hơn 1,76 triệu người tham gia. Cuốn sách này rất hữu ích làm tài liệu đi kèm cho các khóa học giới thiệu về khoa học dữ liệu hoặc phân tích dữ liệu. Đây cũng là một công cụ tham khảo hữu ích cho những người được giao nhiệm vụ đọc và phê phán phân tích dữ liệu.

This book is a translation into Việt Nam of The Elements of Data Analytic Style which was originally written in Tiếng Anh.

About the Author

Jeffrey Leek
Jeff Leek

Jeff Leek is an Associate Professor of Biostatistics and Oncology at the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. His research focuses on the intersection of high dimensional data analysis, genomics, and public health. He is the co-editor of the popular Simply Statistics Blog and co-director of the Johns Hopkins Specialization in Data Science the largest data science program in the world that has enrolled more than 1.76 million people.

Table of Contents

 • 1. Giới thiệu
 • 2. Câu hỏi phân tích dữ liệu
 • 3. Dọn dẹp dữ liệu
 • 4. Kiểm tra dữ liệu
 • 5. Phân tích khám phá
 • 6. Mô hình hóa thống kê và suy luận
 • 7. Dự đoán và học máy
 • 8. Nguyên Nhân
 • 9. Phân tích viết
 • 10. Tạo biểu đồ
 • 11. Trình bày dữ liệu
 • 12. Tính khả tái tạo
 • 13. Một số vấn đề về hình thức
 • 14. Danh sách kiểm tra phân tích dữ liệu
 • 15. Nguồn tài nguyên bổ sung

The Leanpub 60 Day 100% Happiness Guarantee

Within 60 days of purchase you can get a 100% refund on any Leanpub purchase, in two clicks.

See full terms

80% Royalties. Earn $16 on a $20 book.

We pay 80% royalties. That's not a typo: you earn $16 on a $20 sale. If we sell 5000 non-refunded copies of your book or course for $20, you'll earn $80,000.

(Yes, some authors have already earned much more than that on Leanpub.)

In fact, authors have earnedover $12 millionwriting, publishing and selling on Leanpub.

Learn more about writing on Leanpub

Free Updates. DRM Free.

If you buy a Leanpub book, you get free updates for as long as the author updates the book! Many authors use Leanpub to publish their books in-progress, while they are writing them. All readers get free updates, regardless of when they bought the book or how much they paid (including free).

Most Leanpub books are available in PDF (for computers) and EPUB (for phones, tablets and Kindle). The formats that a book includes are shown at the top right corner of this page.

Finally, Leanpub books don't have any DRM copy-protection nonsense, so you can easily read them on any supported device.

Learn more about Leanpub's ebook formats and where to read them

Write and Publish on Leanpub

You can use Leanpub to easily write, publish and sell in-progress and completed ebooks and online courses!

Leanpub is a powerful platform for serious authors, combining a simple, elegant writing and publishing workflow with a store focused on selling in-progress ebooks.

Leanpub is a magical typewriter for authors: just write in plain text, and to publish your ebook, just click a button. (Or, if you are producing your ebook your own way, you can even upload your own PDF and/or EPUB files and then publish with one click!) It really is that easy.

Learn more about writing on Leanpub