Libra Shqip
$109.97
Suggested Price
$49.99
Bundle Price

Libra Shqip

About the Bundle

Blini Kalkulusin dhe Algjebren Lineare sebashku

 • Share this bundle

About the Books

Kalkulus me Gjeometri Analitike

Për studentët e shkencave dhe inxhinierisë.
 • 698

  Pages

 • 100%

  Complete

 • PDF

Kalkulusi (Latinisht (Calculus): gur, një gur i vogël përdorur për numërim) është një disiplinë në matematikë e përqëndruar në limitet, funksionet, derivatet, integralet, seritë e pafundme, funksionet me disa ndryshore, funksionet vektorialë, maksimumet dhe minimumet e funksioneve në bashkësi të mbyllura, integralet vijëpërkulur dhe integralet sipërfaqsorë, etj. Kjo lëndë përbën një pjesë të madhe të matematikës së arsimit universitar modern. Ajo ka dy degë kryesore, kalkulusin diferencial dhe atë integral, të cilat janë të lidhura nga Teorema Themelore e Kalkulusit. Kalkulusi është studimi i ndryshimit, në të njëjtën mënyrë që gjeometria është studimi i formës dhe algjebra studimi i operacioneve dhe zbatimi i tyre për zgjidhjen e ekuacioneve.

Kalkulusi është një portë hyrëse tek kurse të tjera më të avancuara në matematikë si Ekuacionet Diferenciale, Analiza Matematike, Analiza Numerike, Gjeometria Algjebrike, etj, por edhe tek kurset e para të Statistikës, Fizikës, Inxhinierisë, Biostatistikës, etj. Kalkulusi ka aplikime të shumta në shkencë, ekonomi, dhe inxhinieri dhe mund të zgjidhë shumë probleme për të cilat vetëm algjebra është e pamjaftueshme. 

Algjebra Lineare

 • 98%

  Complete

 • PDF

Ky libër është versioni elektronic i botimit të parë të Algjebrës Lineare [139] botuar në Shqip në 2009. Ishte pikërisht botimi i këtij libri që nisi vazhdën e botimeve të tjera në gjuhën Shqipe si [120]. Këto tekste përbëjnë bazën kryesore të formimit matematik për studentët e shkencave natyrore dhe shumicës së degëve të inxhinjerisë për të vazhduar me tekstet më speciale për studentët e matematikës si [141], [117].

Eshtë një kordinim i metodave llogaritëse dhe atyre teorike për të dhënë tek lexuesi një ide mbi aspektet teorike të algjebrës lineare dhe zbatimeve të saj në fushat e tjera. Rëndësi i është kushtuar pjesës algoritmike për t’u dhënë studentëve një shije të implementimit të disa prej këtyre metodave. Ne kemi qënë mjaft të kursyer në zgjedhjen e temave që u përfshin në këtë tekst për vete faktin se ky libër është shkruar me synimin që do të përdoret vetëm gjatë një semestri.

Unë nuk pretendoj origjinalitetin e asnjë prej rezultateve të këtij libri, po është e pamundur të përmendësh pas çdo rezultati autorin origjinal. Megjithatë, unë nxitoj të marr mbi vete çdo gabim që ky libër mund të ketë, pasi këto janë gabime të miat dhe në asnjë mënyrë të autorëve origjinalë. Të gjitha vërejtjet e korrigjimet janë të mirëpritura e ndoshta do të më ndihmojnë në përgatitjen e një botimi të dytë në të ardhmen.

Këto leksione janë shkruar kryesisht për studentët e vitit të parë e të dytë të universitetit për degët e matematikës, informatikës dhe inxhinierisë. Fillimet e tyre i kanë në vitin 2001-2003 kur unë dhashë disa herë rresht lëndën e algjebrës lineare në University of California-Irvine. Në vitin 2004 u botua i pari version i këtij libri në anglisht, i cili është përdorur si tekst në University of Idaho dhe Oakland University.

Algjebra lineare është një nga degët më klasike dhe më të bukura të matematikës. Bazat e saj janë një gërshetim i metodave dhe problemeve të gjeometrisë analitike dhe algjebrës. Disa interpretime të problemeve të tilla mund të gjendet në [104]. Në një botim të ardhshëm të këtij libri ne synojmë një përqasje më historike të subjektit dhe një gërshetim më të mirë me gjeometrine analitike. 

Hyrje në algjebrën abstrakte

 • 70%

  Complete

 • PDF

Libri është shkruar πer studentët e viteve të para dhe të dyta të studentëve të matematikës.

The Leanpub 45-day 100% Happiness Guarantee

Within 45 days of purchase you can get a 100% refund on any Leanpub purchase, in two clicks.

See full terms

Free Updates. DRM Free.

If you buy a Leanpub book, you get free updates for as long as the author updates the book! Many authors use Leanpub to publish their books in-progress, while they are writing them. All readers get free updates, regardless of when they bought the book or how much they paid (including free).

Most Leanpub books are available in PDF (for computers), EPUB (for phones and tablets) and MOBI (for Kindle). The formats that a book includes are shown at the top right corner of this page.

Finally, Leanpub books don't have any DRM copy-protection nonsense, so you can easily read them on any supported device.

Learn more about Leanpub's ebook formats and where to read them

Write and Publish on Leanpub

You can use Leanpub to easily write, publish and sell in-progress and completed ebooks and online courses!

Leanpub is a powerful platform for serious authors, combining a simple, elegant writing and publishing workflow with a store focused on selling in-progress ebooks.

Leanpub is a magical typewriter for authors: just write in plain text, and to publish your ebook, just click a button. (Or, if you are producing your ebook your own way, you can even upload your own PDF, EPUB and/or MOBI files and then publish with one click!) It really is that easy.

Learn more about writing on Leanpub