At uddanne til en profession
Gratis!
Med medlemskab
$7.99
Minimum betalt pris

At uddanne til en profession

Professionsdidaktisk forskning og cases fra professionsuddannelse

Om bogen

Formålet med denne udgivelse er at inspirere til løbende udvikling af den didaktik, der bedrives på professionsuddannelserne - gennem cases og konkrete eksempler, set i ramme af teori og forskning om professionsdidaktik. Materialet er bygget op i tre dele. Indledningsvist en række afsnit, med teoretiske perspektiver, der refererer til det særlige, at der uddannes til en specifik profession. Professionsuddannelser er en heterogen størrelse, nogle har haft en lang tradition og teoretisk fundering, fx sygeplejerske - og læreruddannelser, mens andre er relativt nye uddannelser, med en anden historik fx som mesterlæreruddannelse. Men fælles er et spændfelt mellem den teori, der ligger til grund for professionsvirke, og de handlinger, der definerer professionen. Relationerne mellem teori og praksis, og uddannelse og profession, er noget af det, der er mest diskuteret og teoretiseret, når det gælder uddannelse til en profession. I arbejdet med materialet har vi udviklet og anvendt forskellige modeller til at illustrere "teori-praksis relationerne" (flertalsformen uddybes i materialet). Modeller kan være med til at reducere kompleksitet, men har også altid begrænsninger. I den her kontekst skal man i højere grad tænke om de anvendte modeller som en slags ”tænketeknologier” (Lund, Hansen & Madsen, 2016), end som noget færdigt absolut. Modellerne har været under udvikling undervejs i processen, bl.a. gennem interview med de kolleger, der står bag de cases, der beskrives i anden del af materialet. Her præsenteres 6 cases, med erfaringer fra kolleger fra pædagogisk- socialfaglige, sundhedsfaglige og erhvervsfaglige uddannelser, der på forskellige måder har arbejdet på at nytænke teori-praksis relationerne. Disse cases er valgt og beskrevet med målet om at inspirere undervisere i professionsuddannelsen også på tværs af uddannelser. Bogens tredje del præsenterer en tværgående analyse, og til slut indgår forslag og spørgsmål til debatter blandt kolleger, der bedriver professionsuddannelse.

Om forfatterne

Birgitte Lund Nielsen
Birgitte Lund Nielsen

Birgitte Lund Nielsen er docent og forskningsleder i VIA University College's Program for Professionsdidaktik i forskningscenter Pædagogik og Dannelse.

Vibe Alopaeus Jelsbak
Vibe Alopaeus Jelsbak

Vibe A. Jelsbak er lektor og forsker i professionsdidaktik i VIA University Colleges program for professionsdidaktik, Forskningscenter for Pædagogik og Dannelse.

Indholdsfortegnelse

 • Forord
 • Del 1: Professionsdidaktisk teori og forskning
  • Introduktion om professionsdidaktik
  • Professionsdidaktisk teori, forskning og modeller
  • Forskellige videns- og kundskabsformer i relation til professionsuddannelse
  • Forskellige læringsarenaer og det tredje læringsrum
  • Det tredje læringsrum
  • Den professionelle læreproces som social, distribueret, medieret og situeret
  • Professionsidentitet og professionel identitet
  • Transfer mellem professionsuddannelse og profession
 • Del 2: Seks cases
  • Case fra Læreruddannelsen: Lærerstuderendes skærpede blik for elevernes kompetencer gennem video-refleksion
  • Case fra Designteknologuddannelsen: Studerende skal lære faglig nysgerrighed igennem arbejdet i laboratorierne på campus
  • Case fra ergoterapeutuddannelsen: Ergoterapeutstuderendes professionelle blik på aktiviteter trænes i professionslokaler og med video
  • Case fra socialrådgiveruddannelsen: ”De studerende tænker hverken i uddannelse eller profession – de tænker bare i Nøglen”
  • Case fra bygningskonstruktør-uddannelsen: Brugerinddragende entreprenørskab i et tværfagligt innovativt uddannelsesforløb
  • Fremadrettede tiltag
  • Case fra bioanalytikeruddannelsen: Studerende i klinisk uddannelse skaber sammenhæng gennem brug af portfolio
 • Del 3: Diskussion og perspektiver for professionsdidaktisk forskning og udvikling fremadrettet
  • Diskussion: Perspektiver på professionel læring
  • Professionel læring - spiralformet iterativ udvikling, men måske ikke så ofte med underviseres grænsekrydsning?
  • Professionel læring – og dialogisk undervisning
  • Professionel læring – og oplevelse af mening og agency
  • Forslag til anvendelse af materialet i professionsdidaktisk udvikling
 • Referencer

Leanpubs 60-dages 100% tilfredshedsgaranti

Inden for 60 dage fra købet kan du få en 100% refusion på ethvert Leanpub-køb, med to klik.

Se fulde vilkår

80% royalties. Tjen 160 kr på en 200 kr bog.

Vi betaler 80% royalties. Det er ikke en tastefejl: du tjener 160 kr på et salg på 200 kr. Hvis vi sælger 5000 ikke-refunderede eksemplarer af din bog eller kursus for 200 kr, vil du tjene 800.000 kr.

(Ja, nogle forfattere har allerede tjent meget mere end det på Leanpub.)

Faktisk har forfattere tjentover 12 millioner dollars på at skrive, udgive og sælge på Leanpub.

Lær mere om at skrive på Leanpub

Gratis opdateringer. DRM-fri.

Hvis du køber en Leanpub-bog, får du gratis opdateringer, så længe forfatteren opdaterer bogen! Mange forfattere bruger Leanpub til at udgive deres bøger i gang, mens de skriver dem. Alle læsere får gratis opdateringer, uanset hvornår de købte bogen eller hvor meget de betalte (inklusive gratis).

De fleste Leanpub-bøger er tilgængelige i PDF (til computere) og EPUB (til telefoner, tablets og Kindle). De formater, som en bog inkluderer, vises i øverste højre hjørne af denne side.

Endelig har Leanpub-bøger ikke noget DRM-beskyttelses nonsens, så du nemt kan læse dem på enhver understøttet enhed.

Lær mere om Leanpubs e-bogsformater og hvor man kan læse dem

Skriv og publicer på Leanpub

Du kan bruge Leanpub til nemt at skrive, publicere og sælge igangværende og færdige e-bøger og online kurser!

Leanpub er en kraftfuld platform for seriøse forfattere, der kombinerer en simpel, elegant skrive- og publiceringsarbejdsgang med en butik fokuseret på salg af igangværende e-bøger.

Leanpub er en magisk skrivemaskine for forfattere: skriv bare i almindelig tekst, og for at udgive din e-bog, klik på en knap. (Eller, hvis du producerer din e-bog på din egen måde, kan du endda uploade dine egne PDF og/eller EPUB filer og derefter publicere med et klik!) Det er virkelig så let.

Lær mere om at skrive på Leanpub