ЗЗЗ сървър, ЗЗЗ база и ЗЗЗ++
ЗЗЗ сървър, ЗЗЗ база и ЗЗЗ++ (Книгата)
$19.95
Minimum price
$19.95
Suggested price
ЗЗЗ сървър, ЗЗЗ база и ЗЗЗ++

Last updated on 2017-04-16

About the Book

Книгата описва компактна сървърна NoSQL база данни, реализирана в единствен изпълним файл с размер приблизително 1 MB и предоставя:

 • вграден Web сървър;
 • лесно конфигуриране;
 • транзакционна защита;
 • вграден език за управление;
 • възможност за разпределено изпълнение на заявки;
 • скалируемост;
 • работа както с малки, така и с много големи обеми от информация PETABYTES x N;
 • обектно-ориентирана;
 • лесно описание и съхранение на разнородна информация;
 • реализации за операционните системи Windows™, Mac OS X™ и Linux (включително за Raspberry PI).

About the Author

ZLATIN GEORGIEV
Златин Георгиев

Роден съм на 9 юни 1970 г. Програмирам и чета с неугасващ ентусиазъм от 11 годишен, вече 38 години!

Table of Contents

 • 1. Въведение
 • 2. Какво ни е необходимо преди да продължим?
 • 3. Глава I. ЗЗЗ сървър
  • 3.1 Команден ред
  • 3.2 Управляващ език
   • 3.2.1 Общи положения
   • 3.2.2 Команди
    • 3.2.2.1 Основни команди
    • 3.2.2.2 Допълнителни полезни функции
 • 4. Глава II. ЗЗЗ база
  • 4.1 Команди управляващи базата
   • 4.1.1 Избор на ЗЗЗ сървър
   • 4.1.2 Избор на ЗЗЗ база
   • 4.1.3 Транзакционна защита + управление на четенето и записа
   • 4.1.4 Работа с множествата и елементите на ЗЗЗ база
   • 4.1.5 Пътища в ЗЗЗ база
   • 4.1.6 Символи в ЗЗЗ база
   • 4.1.7 Преобразуване на пътища от ЗЗЗ база
   • 4.1.8 Заключване и отключване на елементи за запис и четене от ЗЗЗ база
   • 4.1.9 Команди за ограничаване на достъпа до база
 • 5. Глава III. ЗЗЗ++
  • 5.1 Команди за управление на класове
  • 5.2 Команди за управление на обекти
  • 5.3 Команди за деклариране на ЗЗЗ++ програма
 • 6. Глава IV. Команди реализирани със средствата на езика за управление на базите
  • 6.1 Команди разширяващи възможностите на езика
   • 6.1.1 Цикли
    • 6.1.1.1 Команда { ?. } за цикъл ДОКАТО. По аналогия с цикъла while в други програмни езици.
    • 6.1.1.2 Команда { .? } за цикъл ПРАВИ ДОКАТО. По аналогия с цикъла do while в други програмни езици.
    • 6.1.1.3 Команда { _?._ } за цикъл ПРАВИ ЗА ВСЕКИ. По аналогия с цикъла for в други програмни езици.
  • 6.2 Команди за управление на базите
   • 6.2.1 Запис на множество към текст (UTF-8)
   • 6.2.2 Четене на множество от текст (UTF-8)
 • 7. Глава V. Примерни програми за ползване на ЗЗЗ сървър от различни програмни езици
  • 7.1 Примерна програма на C
  • 7.2 Примерна програма на C++
  • 7.3 Примерна програма на C#
  • 7.4 Примерна програма на Java
  • 7.5 Примерна програма на PHP
  • 7.6 Примерна програма на Python
  • 7.7 Примерна програма на VisualBasic

The Leanpub 45-day 100% Happiness Guarantee

Within 45 days of purchase you can get a 100% refund on any Leanpub purchase, in two clicks.

See full terms...

Write and Publish on Leanpub

Authors, publishers and universities use Leanpub to publish amazing in-progress and completed books and courses, just like this one. You can use Leanpub to write, publish and sell your book or course as well! Leanpub is a powerful platform for serious authors, combining a simple, elegant writing and publishing workflow with a store focused on selling in-progress ebooks. Leanpub is a magical typewriter for authors: just write in plain text, and to publish your ebook, just click a button. It really is that easy.

Learn more about writing on Leanpub