Muusika digitaalajastul

Muusika digitaalajastul

Mõtisklusi populaarse muusika ärist ja kultuurist

About the Book

See on raamat, mida ma tegelikult alles kirjutan. Mõnes mõttes on see elav dokument. Sa saad selle lugemisega alustada nüüd kohe ja ajapikku, kuu kuu järel, muutub see aina mahukamaks.

Muusika on nii kultuur kui ka äri. Need kaks asja on lahutamatult seotud. Ajaloo eri perioodide jooksul on muusika kui kultuur ja muusika kui äri läbi teinud suured muutused. Näiteks trükikunsti ajastul toodeti, levitati ja tarbiti muusikat peamiselt paberil. Muusika oli vaid punktirida noodilehel. Elektroonikaajastul aga, mil hakkasid levima lindistamine ja ringhääling, muutus tundmatuseni inimeste arusaam muusikast ja koos sellega ka võimalused, kuidas muusikaga raha teha. Ja täpselt nagu elektroonikaajastu tulek tekitas segadust muusikute, muusikaettevõttete ja fännide seas, on see juhtunud ka digitaalajastul.

Niisuguste muutustega toimetulekuks tuleb neid mõista. Uue keskkonnaga kohanemiseks ja selles hästi hakkama saamiseks on tähtis reageerida muutustele teadlikult, kaalutletult ja ettenägelikult – viisil, mis sobitub uue kontekstiga. Kindlasti ei tohiks karta, üle reageerida ja jääda kinni konservatiivsetesse meetoditesse ning näha uues keskkonnas ainult ohtu ja kaost.

Selle raamatu eesmärk on aidata sul nendes muutustes orienteeruda – mitte öelda sulle, mida sa peaksid tegema, vaid juhendada sind nii, et sa jõuaksid oma muusikaäris ise nutikate, ratsionaalsete ja strateegiliste valikuteni, või nii, et sa hakkaksid muutustest aru saama niisugusel viisil, kuidas kasutatakse ja mõistetakse muusikat osana uuest ja üha domineerivamast muusikakultuurist.

See on töös olev projekt

Ma olen otsustanud raamatu „Muusika digitaalajastul“ välja anda juba selle kirjutamise ajal. Mul on plaan seda pidevalt täiustada (kuid siiski mitte liiga sageli) ja jõuda raamatu kirjutamisega päriselt valmis 2012. aasta lõpuks. Kõik raamatu ostjad hakkavad uusi versioone saama täiesti tasuta.

Teadmine, et raamatul on lugejaskond, kellest osa on raamatu eest ka maksnud, annab mulle rohkem kui küll innustust, et oma mõtteid, tähelepanekuid ja järeldusi digitaalajastu muusika kohta ladusal ja kõikehõlmaval moel kirja panna.

Kuidas mõista populaarse muusika äri ja kultuuri internetis

Viimasel aastakümnel olen ma püüdnud aru saada ja kirja panna internetimuusika äri ja digitaalajastu kultuuri põhimõtteid. Selles raamatus üritan ma need mõtted sõnastada ja kokku koondada ning juhatada sulle teed läbi sõltumatu muusika äri ja populaarse muusika internetikultuuri.

Selles raamatus ei õpetata sulle, kuidas saada interneti abil kuulsaks, ega ka seda, missugused turundusnipid töötavad plaadimüügi puhul kõige paremini. Selles ei püüta ka tulevikku ette ennustada. Selle asemel võetakse siin vaatluse alla meediakeskkond ja püütakse anda vastus olulisematele küsimustele nagu „Mis meie ümber toimub?“ ja „Mida see tähendab?“.

Ma olen veendunud, et ainult selge arusaam digitaalsest keskkonnast ja sellest, kuidas inimesed muusikale tähendust loovad, aitab muusikatööstuse tarbeks välja töötada usaldusväärseid ja jätkusuutlikke strateegiaid ja praktikad. Pole olemas ühtainsat edu tagavat meetodit, kuidas teha muusikat internetis.

Siiski sisaldab see raamat ka praktilisi näpunäiteid ja üldpõhimõtete filosoofilisi käsitlusi. Idee on selles, et kui sa mõistad digitaalajastu konteksti ja selle olemuslikke võimalusi, leiad sa ise oma tee, kuidas teha edukalt muusikat internetis.

Taaskohtumine vana materjaliga

Suurem osa raamatust „Muusika digitaalajastul“ on täiesti uus. Ent ma kasutan selle lähtekoha ja algmaterjalina aastate jooksul ligi miljoni sõnani jõudnud sissekandeid veebilehel New Music Strategies ja minu blogis ning ka uurimistöid, mis ma olen teinud muusikatööstuse innovatsiooni professorina Birmingham City ülikoolis.

Ma meenutan, arendan edasi ja kommenteerin ka oma eelmist tasuta e-raamatut „The 20 Things You Must Know About Music Online”, aga käsitlen põhjalikult ka internetimeedia olemust ja viise, kuidas populaarse muusika kultuur ja populaarse muusika äri uudse tehnoloogia keskkonnas toimivad.

See raamat on kirjutatud kui interneti muusikatööstuse üldisemat sorti sissejuhatus, see keskendub innovatsioonile, ettevõtlusele ja meediakeskkonnale ning püüab demüstifitseerida seda, mida tähendab, et muusika on internetis.

This book is a translation into Estonian of Music in the Digital Age which was originally written in English.

About the Author

Andrew Dubber
Andrew Dubber

Andrew Dubber is Professor of Music Industries Innovation at Birmingham City University. He's a member of the Centre for Media and Cultural Research, and is Award Leader for the MA in Music Industries (which can be studied online via distance learning from anywhere in the world) and also runs the MA in Music Radio.

He is the founder of New Music Strategies, a pan-European music consultancy and strategy organisation focusing primarily on non-commercial and social projects that use music to improve lives. He is also a member of the Board of Advisors for Bandcamp.

He can be found online at http://andrewdubber.com

Andrew Dubber

Episode 7

Table of Contents

  1. Muusika digitaalajastul
  2. Sissejuhatuseks
  3. See on vestlus
  4. Muusika
  5. Digitaalajastu

The Leanpub 60-day 100% Happiness Guarantee

Within 60 days of purchase you can get a 100% refund on any Leanpub purchase, in two clicks.

See full terms

Do Well. Do Good.

Authors have earned$11,595,069writing, publishing and selling on Leanpub, earning 80% royalties while saving up to 25 million pounds of CO2 and up to 46,000 trees.

Learn more about writing on Leanpub

Free Updates. DRM Free.

If you buy a Leanpub book, you get free updates for as long as the author updates the book! Many authors use Leanpub to publish their books in-progress, while they are writing them. All readers get free updates, regardless of when they bought the book or how much they paid (including free).

Most Leanpub books are available in PDF (for computers), EPUB (for phones and tablets) and MOBI (for Kindle). The formats that a book includes are shown at the top right corner of this page.

Finally, Leanpub books don't have any DRM copy-protection nonsense, so you can easily read them on any supported device.

Learn more about Leanpub's ebook formats and where to read them

Write and Publish on Leanpub

You can use Leanpub to easily write, publish and sell in-progress and completed ebooks and online courses!

Leanpub is a powerful platform for serious authors, combining a simple, elegant writing and publishing workflow with a store focused on selling in-progress ebooks.

Leanpub is a magical typewriter for authors: just write in plain text, and to publish your ebook, just click a button. (Or, if you are producing your ebook your own way, you can even upload your own PDF, EPUB and/or MOBI files and then publish with one click!) It really is that easy.

Learn more about writing on Leanpub