ធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍ (Crush Series) (eBook + Print version)
$7.99
Minimum price
$7.99
Suggested price

ធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍ (Crush Series)

ខកចិត្ត តែអត់បញ្ហា...

About the Book

កម្រងរឿងខ្លីៗ៩រឿងនេះ នឹងនាំលោកអ្នកទៅស្គាល់នារីខ្មែរសម័យបច្ចុប្បន្ន ដែលមកពីមជ្ឍដ្ឋានផ្សេងៗគ្នា និងមានអត្តចរិកនិងចំណង់ចំណូលចិត្តខុសៗគ្នា។ ប៉ុន្តែមិនខ្វល់ថា នារីនោះជាអ្នកក្រុម ឬអ្នកជនបទ អ្នកសុភាព ឬអ្នកចង់ធ្វើបដិវត្តន៍ (ហុីពី) ទេ រឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេមានចំនុចរួមមួយ៖ ធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍ តែគេមិនដឹងខ្លួន ឬ...ដឹងដែរ តែធ្វើមិនដឹង។ ជាប្រលោមលោកបែបកំប្លែង ដែលយកប្រធានបទស្នេហា ធ្វើជាលេសដើម្បីលាតត្រដាងការពិត ដែលកើតក្នុងសង្គមខ្មែរទាក់ទងនឹងគំនាបមកលើស្ត្រី ដូចជាការហាមប្រាមមិនឲ្យបញ្ចេញមតិ និងបង្ហាញពីអារម្មណ៍ស្នេហាទៅកាន់មនុស្សដែលខ្លួនពេញចិត្ត។ តើនេះជាកំណើតដំបូងនៃចលនា «ស្ត្រីនិយម» (Feminism) នៅកម្ពុជាឬ?

About the Editor

Kampu Mera Team
Kampu Mera Team

A new publisher dedicated to promote the works by Cambodian female authors. Phnom Penh, Cambodia.

Packages

eBook + Print version

A collection of both the ebook and the print version. Delivery fee might be applied.

  • PDF

  • Khmer

$7.99
Minimum price
$7.99
Suggested price
The Book
  • PDF

  • Khmer

$7.99
Minimum price
$7.99
Suggested price

Table of Contents

មាតិកា គី សុជាតា ៖ កញ្ញាស្រុកស្រែ គី សុជាតា ៖ ប្រុសរវល់ គីម អាន អរុណ ៖ សំបុត្រស្នេហ៍ទី១ ប្រាថ្នា ៖ ឈប់អណ្ដែតអណ្ដូងទៅ សូ ភីណា ៖ ចម្រៀងនាំសារ សូ ភីណា ៖ ប្រុសសំរាម សូ ភីណា ៖ ស្រាក្រឡុកម៉ៃតៃ ហួត សុីលវី ៖ លាហើយ Ben អ៊ូច សូដានី ៖ បុរសម៉ង់ហ្កា

The Leanpub 60-day 100% Happiness Guarantee

Within 60 days of purchase you can get a 100% refund on any Leanpub purchase, in two clicks.

See full terms

80% Royalties. Earn $16 on a $20 book.

We pay 80% royalties. That's not a typo: you earn $16 on a $20 sale. If we sell 5000 non-refunded copies of your book or course for $20, you'll earn $80,000.

(Yes, some authors have already earned much more than that on Leanpub.)

In fact, authors have earnedover $12 millionwriting, publishing and selling on Leanpub.

Learn more about writing on Leanpub

Free Updates. DRM Free.

If you buy a Leanpub book, you get free updates for as long as the author updates the book! Many authors use Leanpub to publish their books in-progress, while they are writing them. All readers get free updates, regardless of when they bought the book or how much they paid (including free).

Most Leanpub books are available in PDF (for computers) and EPUB (for phones, tablets and Kindle). The formats that a book includes are shown at the top right corner of this page.

Finally, Leanpub books don't have any DRM copy-protection nonsense, so you can easily read them on any supported device.

Learn more about Leanpub's ebook formats and where to read them

Write and Publish on Leanpub

You can use Leanpub to easily write, publish and sell in-progress and completed ebooks and online courses!

Leanpub is a powerful platform for serious authors, combining a simple, elegant writing and publishing workflow with a store focused on selling in-progress ebooks.

Leanpub is a magical typewriter for authors: just write in plain text, and to publish your ebook, just click a button. (Or, if you are producing your ebook your own way, you can even upload your own PDF and/or EPUB files and then publish with one click!) It really is that easy.

Learn more about writing on Leanpub