ធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍ (Crush Series)
ធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍ (Crush Series) (eBook + Print version)
$5.00
Minimum
$6.00
Suggested
ធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍ (Crush Series)

This book is 100% complete

Completed on 2015-03-04

About the Book

កម្រងរឿងខ្លីៗ៩រឿងនេះ នឹងនាំលោកអ្នកទៅស្គាល់នារីខ្មែរសម័យបច្ចុប្បន្ន ដែលមកពីមជ្ឍដ្ឋានផ្សេងៗគ្នា និងមានអត្តចរិកនិងចំណង់ចំណូលចិត្តខុសៗគ្នា។ ប៉ុន្តែមិនខ្វល់ថា នារីនោះជាអ្នកក្រុម ឬអ្នកជនបទ អ្នកសុភាព ឬអ្នកចង់ធ្វើបដិវត្តន៍ (ហុីពី) ទេ រឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេមានចំនុចរួមមួយ៖ ធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍ តែគេមិនដឹងខ្លួន ឬ...ដឹងដែរ តែធ្វើមិនដឹង។ ជាប្រលោមលោកបែបកំប្លែង ដែលយកប្រធានបទស្នេហា ធ្វើជាលេសដើម្បីលាតត្រដាងការពិត ដែលកើតក្នុងសង្គមខ្មែរទាក់ទងនឹងគំនាបមកលើស្ត្រី ដូចជាការហាមប្រាមមិនឲ្យបញ្ចេញមតិ និងបង្ហាញពីអារម្មណ៍ស្នេហាទៅកាន់មនុស្សដែលខ្លួនពេញចិត្ត។ តើនេះជាកំណើតដំបូងនៃចលនា «ស្ត្រីនិយម» (Feminism) នៅកម្ពុជាឬ?

Packages

eBook + Print version

A collection of both the ebook and the print version. Delivery fee might be applied.

  • Khmer

  • PDF

$5.00
Minimum
$6.00
Suggested
The Book
  • Khmer

  • PDF

$5.00
Minimum
$5.00
Suggested

About the Editor

Kampu Mera Team
Kampu Mera Team

A new publisher dedicated to promote the works by Cambodian female authors. Phnom Penh, Cambodia.

The Leanpub 45-day 100% Happiness Guarantee

Within 45 days of purchase you can get a 100% refund on any Leanpub purchase, in two clicks.

See full terms...

Write and Publish on Leanpub

Authors and publishers use Leanpub to publish amazing in-progress and completed ebooks, just like this one. You can use Leanpub to write, publish and sell your book as well! Leanpub is a powerful platform for serious authors, combining a simple, elegant writing and publishing workflow with a store focused on selling in-progress ebooks. Leanpub is a magical typewriter for authors: just write in plain text, and to publish your ebook, just click a button. It really is that easy.

Learn more about writing on Leanpub